RS422/USB Converter IF2001/USB

Podrobnosti

  • Digital signal via RS422
  • Data output via USB
info@micro-epsilon.cz