Measuring of the haptic contact temperature

Více vhodných aplikací: Měření teploty, teplota povrchu, inteligentní ruční pyrometr

info@micro-epsilon.cz