Temperature measurement for vacuum mold equipment

Více vhodných aplikací: Měření teploty, teplota povrchu, inteligentní ruční pyrometr

info@micro-epsilon.cz