Snímače vzdálenosti, snímače polohy

Snímače eddy current od firmy Micro-Epsilon jsou navrženy pro bezkontaktní měření vzdálenosti, polohy, oscilací a vibrací. Jsou vhodné pro aplikace, kde je vyžadována vysoká přesnost a to i v drsných průmyslových podmínkách (tlak, prach, teplota).

 

Snímače řady capaNCDT jsou určeny pro měření odstupu, vzdálenosti, rozměrů nebo polohy proti všem elektricky vodivým předmětům (např. kovy). S využitím linearizační funkce je možné i měření proti izolačním materiálům.

 

Laserové snímače vzdálenosti a polohy série optoNCDT pracují na triangulačním principu. Podle požadavku jsou k dispozici různé modely. Program vyvažují snímače pro speciální povrchy, jako lesklé kovy. Mnohonásobně osvědčená funkce pro kompenzaci povrchu v reálném čase střídavých reflexních vlastností RTSC nabízí maximální kvalitu signálu.

 

Konfokální chromatické snímače jsou využívány pro rychlá měření vzdálenosti a tloušťky. Snímače a kontroléry jsou k dispozici v různých provedeních a díky tomu otevírají nové možnosti v aplikacích jako jsou např. v polovodičovém průmyslu, sklenářství, medicínském a plastovém průmyslu.

 

Senzory jsou navrženy pro bezdotykové měření odstupu a vzdálenosti. Tato modelová řada je rozdělena do 2 podskupin: laserová snímače (měřicí rozsah do 10 m) a senzory na měření velkých vzdáleností (až 3.000 m). Tyto senzory se používají k určování polohy a typové klasifikaci ve strojírenství a přepravní technice.

 

Micro-Epsilon nabízí siroké spektrum induktivních snímačů pro měření vzdálenosti a polohy z konvenčních LVDT snímačů a snímačů s integrovaným kontrolérem dle požadavků zákazníka pro aplikace sériové výroby. Snímače polohy induSENSOR od Micro-Epsilon jsou používány v automatizovaných procesech, při kontrole kvality, ve zkušebních zařízeních a v automobilovém průmyslu.

 

Metoda magneto-indukčního měření umožňuje měřit polohu až do 55 mm. Bezkontaktní snímač pracuje bez opotřebení a bez údržby

 

Snímače s tažným lankem série wireSENSOR měří téměř lineárně v celém rozsahu měření. Používají se k prostému měření vzdáleností od 50 do 50.000 mm. Jsou ideální k integrované nebo i k dodatečné montáži. Jsou to zvláště atraktivní varianty pro aplikace OEM, medicínské vybavení, výtahy, dopravníky a automotive aplikace.

 

Zařízení pro měření vyložení ramene mobilního jeřábu. Vysunutí výložníku je pomocí potenciometru napájeného konstantním stejnosměrným napětím lineárně převáděno na výstupní ...

 

info@micro-epsilon.cz