Snímače vzdálenosti, snímače polohy

Bezdotykové snímače vzdálenosti s vířivým proudem měří odstup, posunutí nebo polohu proti elektricky vodivému měřenému objektu ve ztíženém průmyslovém prostředí.

 

Snímače řady capaNCDT jsou určeny pro měření odstupu, vzdálenosti, rozměrů nebo polohy proti všem elektricky vodivým předmětům (např. kovy). S využitím linearizační funkce je možné i měření proti izolačním materiálům.

 

optoNCDT sensors have set milestones for industrial laser displacement measurement. Whether for displacement, distance or thickness measurement, Micro-Epsilon laser sensors are considered one of the best in their class. These laser sensors are used e.g. in measurement and monitoring tasks in factory automation, electronics production, robotics and vehicle construction.

 

The confocal chromatic confocalDT measuring system is used for fast distance and thickness measurement. Different sensor models and controller interfaces open versatile fields of application, e.g. in the semiconductor industry, glass industry, medical engineering and plastics production.

 

Laser distance sensors are designed for non-contact distance measurements: laser gauges for measuring ranges up to 10m, laser distance sensors for up to 3,000m. These sensors are used for positioning and type classification in machine building and handling equipment.

 

Micro-Epsilon offers a large range of inductive sensors for displacement and position measurement from conventional LVDT sensors and inductive sensors with integrated controller to customer-specific high-volume versions. The induSENSOR displacement sensors from Micro-Epsilon are used in automated processes, quality assurance, test rigs, hydraulics, pneumatic cylinders and automotive engineering.

 

Metoda magneto-indukčního měření umožňuje měřit polohu až do 55 mm. Bezkontaktní snímač pracuje bez opotřebení a bez údržby

 

Draw-wire sensors of the wireSENSOR series measure almost linearly across the entire measuring range and are used for distance and position measurements of 50mm up to 50,000mm. Draw-wire sensors from Micro-Epsilon are ideal for integration and subsequent assembly in high volume OEM applications, e.g. in medical devices, lifts, conveyors and automotive engineering.

 

Zařízení pro měření vyložení ramene mobilního jeřábu. Vysunutí výložníku je pomocí potenciometru napájeného konstantním stejnosměrným napětím lineárně převáděno na výstupní ...

 

info@micro-epsilon.cz