Více přesnosti.
 

Snímač gapCONTROL pro měření mezery

Jednoduchá mezera

Jednoduchá mezera

 

Jednoduché mezery jsou také nazývány jako základní mezery a jsou charakterizovány pomocí jasně definovaných referenčních bodů pro měření mezery. To mohou být například koncové body nebo nejnižší body z každé strany. Mimoto, offset obou stran je jednoduše měřitelný. Tento typ mezery dovoluje jednoduchý přístup a požadované měřící výsledky na výstupu pomocí úprav pouze několika nastavení.

Programové body mezer

 • Hranové
 • Vrcholové
 • Spodní
 • Práhové

Typické měřící hodnoty

 • Šířka mezery
 • Výškové rozdíly
 • Středová pozice

Promítnuté mezery

Promítnuté mezery

 

S těmito typy mezer jsou koncové body promítány z obou stran. Toto jsou odlišné cesty projekce, například promítání základních paralelních nebo koncového bodu na protější stranu. Vzdálenost mezi promítnutými body je popsána jako šířka mezery. Předdefinované varianty mezer umožnují jednoduché a rychlé nastavení.

Programové typy mezer

 • Protnutá mezera
 • Mezera promítnutá jednoduchou linkou
 • Mezera promítnutý dvojitou linkou
 • Bodové promítnutí mezery

Typické měřící hodnoty

 • Šířka mezery
 • Minimální vzdálenost
 • Úhel

Mezery se dnem

Mezery se dnem

 

 Pokud je viditelné dno v mezeře, tak může další šetření být s cílem zjištění hloubky mezery. Tato hodnocení fungují přirozeně i pro drážky a jiné prohlubně. Pro použití při svařování, například, tzv. V-mezera v potrubí, což umožňuje velmi specifické algoritmy "Advanced Groove Gap",  je výkon  závislý na aktuální hloubce svařování.

Programové typy mezer:

 • Drážková mezera
 • Souběžné linky drážek
 • Nezávislé linky drážek
 • Jediná drážková linka

Typické měřící hodnoty:

 • Šířka mezery
 • Hloubka mezery
 • Úhel

Pokročilé mezery

Pokročilé mezery

 

Tyto typy nabízí pokročilé nastavení pro uživatele. Obě vyhledávací kritéria pro příslušné mezery bodů, které mají být upraveny nezávisle na sobě, stejně jako algoritmy pro proudění nebo promítání. Kromě toho tyto typy mezer poskytují další naměřené hodnoty jako je úhel nebo nerovnosti okrajů.

Snadný začátek

Ve většině případů je lepší začít s „jednoduchými mezerami“ nebo „Promítnutými mezerami“ měřících programů. Podle požadavku může zákazník jednoduše přepnout do pokročilého nastavení pomocí navigačního menu. Software znemožní zákazníkovi držet všechna předchozí  nastavení.

Příklady použití

 
Veletrhy
Přihlaste se k odběru novinek
Kontakt

Micro-Epsilon Czech Republic

+420 381 213 011
+420 381 211 060
info@micro-epsilon.cz
Najít kontaktní osobu
 
MICRO-EPSILON Czech Republic
Na Libuši 891 39165 Bechyně, Czech Republic
info@micro-epsilon.cz mobile phone icon
+420 381 213 011 phone icon
+420 381 211 060 fax icon