Systém pro sledování vytíženosti strojů a zařízení

Podrobnosti

  • Při použití bez terminálu SJ100 můžete sledovat zda je stroj zapnutý, či vypnutý.
  • Při použití s terminálem SJ100 lze tyto stavy doplnit o fukce např. proč je stroj zastaven, identifikace obsluhy, atd.
  • Hlavní uplatnění systém nachází v oblasti sledování prostojovosti výrobních strojů, kontroly efektivity výroby, informacích o počtu vyrobených kusů na stroj, měření výkonosti pracovníka, kontaktní a bezkontaktní identifikace obsluhy stroje.
info@micro-epsilon.cz