Měření polohy na rentgenových přístrojích

Pro zajištění maximální kvality snímků z rentgenových přístrojů musí být kamera přesně zarovnána s rentgenovou trubicí. Jednotlivými osami lze pohybovat pomocí elektromotorů, což umožňuje vysokou flexibilitu provozu. Aby bylo možné kameru co nejpřesněji seřídit vůči rentgenové trubici, jsou pozice os měřeny lankovými snímači wireSENSOR. Díky této synchronizaci se kamera a rentgenová trubice mohou pohybovat paralelně.

Doporučená technologie senzorů

Lankové snímače

MICRO-EPSILON Czech Republic
Na Libuši 891
39165 Bechyně, Czech Republic
info@micro-epsilon.cz
+420 381 213 011
+420 381 211 060