Inline inspection of sealing compound in covering lid

Po vstřikování těsnicí hmoty do uzávěru následuje tvrzení v tunelové peci. Zde musí být detekována vadná místa a případně také tloušťka vad a vadné uzávěry musí být vyřazeny z výrobního procesu. Kvalitu povrchu těsnicí hmoty na rotujících uzávěrech kontroluje laserový systém pro měření polohy. Kontrola souladu tloušťky s povolenými odchylkami a třídění vadných uzávěrů se provádí pomocí PLC.

MICRO-EPSILON Czech Republic
Na Libuši 891
39165 Bechyně, Czech Republic
info@micro-epsilon.cz
+420 381 213 011
+420 381 211 060