Měření axiálního pohybu a vůle hřídelí pod vodou

Funkční bezpečnost systémů zvláštního hospodářského významu často závisí na dokonalém provozu pomocných zařízení (např. čerpadel). Prvními známkami potenciálních funkčních poruch jsou zvýšená radiální vůle hřídelí nebo axiální posuv způsobený tepelnou roztažností. Měřením axiálního pohybu a vůle hřídele lze zkrátit prostoje systému a minimalizovat náklady na opravy. K měření pod vodou slouží upravený snímač fungující na principu vířivých proudů a vybavený tlakově odolným pouzdrem, který vychází ze standardního typu U3. Společnost Micro-Epsilon garantuje vysokou přesnost snímače a také dostupnost náhradních dílů. Použití potenciometrů se zobrazenými parametry nastavení zajišťuje snadné a rychlé přizpůsobení snímače různým materiálů hřídele (feromagnetickým nebo neferomagnetickým).

MICRO-EPSILON Czech Republic
Na Libuši 891
39165 Bechyně, Czech Republic
info@micro-epsilon.cz
+420 381 213 011
+420 381 211 060