Měření mezery spínacích kolíků

Při spuštění spínací operace v zařízení pro testování vačkových hřídelí je do rychlého pohybu uveden spínací kolík. Měřením mezery lze detekovat, jestli byl spínací kolík kompletně vysunut a aktivován požadovanou rychlostí. Vyhodnocení signálu polohy a času dokáže spolehlivě určit veškeré parametry. K těmto měřením slouží optický mikrometr optoCONTROL 1200/90.

MICRO-EPSILON Czech Republic
Na Libuši 891
39165 Bechyně, Czech Republic
info@micro-epsilon.cz
+420 381 213 011
+420 381 211 060