Systém pro měření nastavení na česacím stroji

Nastavení vzdálenosti mezi bubnem a krytem zásadním způsobem ovlivňuje kvalitu česání textilních vláken, např. vlny. Zkouškami bylo zjištěno, že manuálně nastavené mezery na levé a pravé straně česacího stroje nejsou identické a že zastavený stroj vykazuje určité odchylky od provozního stavu. Řešení nabízí plochá měřicí tyč (FCT) se dvěma nebo třemi kapacitními snímači, které vzdálenost k bubnu měří na základě jeho šířky. Signály vzdálenosti jsou předávány do počítače. Plně automatizovaný průběh měření brání chybnému nastavení a urychluje proces nastavování. Kontroly a evidence výsledků přispívají k zajištění kvality v praxi.

MICRO-EPSILON Czech Republic
Na Libuši 891
39165 Bechyně, Czech Republic
info@micro-epsilon.cz
+420 381 213 011
+420 381 211 060