Mobile machines & lifting technology

Wear measurement in the bearing

In modern marine diesel engines, the crankshaft bearing is subject to regular maintenance intervals. For predictive maintenance, inductive sensors (eddy current sensors) are used to permanently monitor the bearing wear. Despite harsh ambient conditions such as high temperatures, lubricants and pressures, the sensors measure the bearing movement reliably in long-term use.

Doporučená technologie senzorů

Snímače na principu vířivých proudů

Piston position in the hydraulic cylinder

In modern hydraulic cylinders, the piston position is detected continuously. Therefore, inductive long-stroke sensors from Micro-Epsilon are used which are directly integrated in the hydraulic cylinder. Its robust design enables the sensor to provide stable measurement values despite pressure and oil.

Doporučená technologie senzorů

induSENSOR EDS

Position detection of the piston in the hydraulic cylinder

In order to detect the piston position of hydraulic cylinders, magnetostrictive and inductive sensors are directly integrated in the sensor. Therefore, the magneto-inductive sensor mainSENSOR is an alternative. The face-mounted magnet transfers its magnetic field to the piston rod. The sensor mounted outside then detects the magnetic field distribution along the rod and converts this into a linear output signal, which corresponds to the piston position.

Doporučená technologie senzorů

Magneto-indukční snímače polohy

Délka výložníku mobilních jeřábů

K výpočtu zátěžového momentu působícího na jeřáb je důležité znát aktuální délku výložníku. Tato délka se měří lankovými snímači, jejichž jednoduchý a teleskopický princip měření je k těmto aplikacím přímo předurčuje. Tyto snímače umožňují i pozdější montáž.

Systém pro přesné synchronizované zvedání

Synchronizované zvedací systémy umožňují zvedání a spouštění těžkých břemen a řízený posuv velkých komponentů. Za tímto účelem je k centrálnímu vysokotlakému hydraulickému systému (700 bar) připojeno osm nebo více válců. Pojezd každého válce musí být měřen jako skutečná hodnota pro synchronizovaný pohyb a odeslán do řídicí jednotky. Měření je prováděno pomocí lankových snímačů wireSENSOR řady P60.

Doporučená technologie senzorů

WDS-P60 analog

Měření posuvu na transportéru strusky

Lankové snímače přispívají ke kratším prostojům transportérů strusky během jejich nakládky a vykládky. Tyto snímače jsou instalovány na naklápěcím válci a na podpěrném válci a jejich použitím odpadá potřeba čekat na signál koncového spínače. V závislosti na stavu naložení může transportér vyjet dříve. Díky speciálnímu pouzdru a prodlužovacími lanku snímač zvládá i náročné provozní podmínky.

Výška zdvihu cateringového vozidla

Cateringová vozidla hrají při osobní letecké dopravě důležitou roli, protože zajišťují dodávky občerstvení na paluby letadel. Zejména v případě letadla Airbus A380 mají cateringová vozidla problém s dosažením nakládacího otvoru. Z tohoto důvodu lze nakládací plochu umístit také na nůžkovou zvedací plošinu. K měření jejího chodu se dokonale hodí lankové snímače.

Výška zdvihu obslužných regálových jednotek

Často používané automatické regálové jednotky usnadňují moderní skladování. Tato zařízení musí automaticky překonávat velké vzdálenosti a zboží s milimetrovou přesností umístit do regálu. K monitorování jejich pohybu se používají moderní laserové snímače a lankové snímače. V případě vzdáleností do 50 metrů jsou ekonomičtějším řešením lankové snímače. Na větší vzdálenosti se naopak hodí laserové snímače, které vzdálenost určují na základě principu „time of flight“. Snímače od společnosti Micro-Epsilon umožňují spolehlivé měření vzdáleností a přesné naskladnění a vyskladnění zboží.

Doporučená technologie senzorů

Optické dálkoměry Lankové snímače

Vzdálenost postranních podpěr

Autojeřáby v mnoha situacích představují preferovaný prostředek pro zvedání těžkých nákladů. Jelikož se jedná o mobilní řešení, důležitou roli při jeho použití hraje bezpečnost. Omezovač zatěžovacího momentu určuje, jestli jeřáb dokáže dané břemeno zvednout. Z bezpečnostních důvodů musí vždy být kompletně vysunuty postranní podpěry. Pokud jejich vysunutí znemožňuje nedostatek místa, autojeřáb nesmí být používán. Výpočet povolené zátěže usnadňuje dynamický proces měření aktuálního vysunutí podpěr. Autojeřáby díky tomu lze používat i tam, kde je nedostatek prostoru.

Výška zdvihu zvedací plošiny

Autojeřáby a zvedací plošiny jsou vybaveny bočními podpěrami proti převrácení. Jeřáb či plošinu lze používat pouze při plně vysunutých podpěrách, aby v případě dlouhého ramene nehrozilo nebezpečí převrácení. Kvůli nedostatku prostoru však mohou nastat situace, kdy plné vysunutí podpěr není možné. K měření délky vysunutí podpěr se používají lankové snímače od společnosti Micro-Epsilon. Pomocí těchto snímačů je stanoven limit dynamického zatěžovacího momentu na konkrétním místě. Pro maximální bezpečnost je navíc provedeno redundantní měření.

Plošiny pro zvedání automobilů

Při výrobě automobilů mají mimořádný význam krátké doby montážních cyklů. Pro zajištění optimální ergonomie práce jsou vozidla na výrobní lince přepravována na zvedacích plošinách. V závislosti na prováděné činnosti lze výšku vozidel pro maximální efektivitu práce nastavit do optimální úrovně. Přesnost výškového nastavení je určena lankovými snímači od společnosti Micro-Epsilon. Tyto snímače jsou kompletně zabudovány do zvedací plošiny a přispívají k vyšší spolehlivosti a lepší produktivitě.

Výška zdvihu synchronizovaných zvedacích systémů

Pro nákladní a železniční vozidla se stále častěji používají mobilní zvedací zařízení. V případě nákladních vozidel jsou tato zařízení často zkonstruována jako sloupové zvedáky. Naproti tomu železniční vozidla jsou obvykle zvedána na rámu. Jakýkoliv počet takových zvedacích zařízení lze kombinovat do jednoho systému. Každé zvedací zařízení má vlastní pohon umožňující zvedání, přičemž jednotlivá zařízení musí být synchronizována, aby byl zajištěn naprosto rovnoměrný pohyb bez výkyvů. Za tímto účelem je zvedací pohyb každého zařízení měřen pomocí lankových snímačů.

Výška zdvihu vysokozdvižného vozíku

Velkou část přepravy ve firmách zajišťují vysokozdvižné vozíky. Riziko sklopení nákladu vysokozdvižného vozíku při zvedání výrobků je vysoké. Proto byla povolená rychlost omezena. Lankové snímače Micro-Epsilon měří aktuální výšku zdvihu a umožňují kontinuální regulaci rychlosti v závislosti na výšce výrobků.

MICRO-EPSILON Czech Republic
Na Libuši 891
39165 Bechyně, Czech Republic
info@micro-epsilon.cz
+420 381 213 011
+420 381 211 060

Table './statistik/log_web_robots' is marked as crashed and last (automatic?) repair failed