Plasty, guma

Požadavek ke stažení

Distance control in 3D printing

Micro laser sintering technology is an additive production technology based on digital 3D design data, whereby a component is constructed layer-by-layer from metal powders using a laser beam. This procedure ...

Zobrazit podrobnosti

Inline měření barev vstřikovaných plastových dílů

Při vstřikování plastů hraje důležitou roli přesný barevný odstín výrobků, který se však mění během chlazení. Dosud bylo možné ...

Zobrazit podrobnosti

Bezkontaktní infračervené měření teploty plastových fólií

Bezkontaktní měření tenkých plastových fólií představuje náročný úkol. V závislosti na typu plastu musí být ...

Zobrazit podrobnosti

Inline měření barev průhledných fólií

Úkolem bezkontaktního monitorování průhledných fólií vyráběných v nekonečných pásech je zajistit, aby každý ...

Zobrazit podrobnosti

Inline detekce ochranné fólie na okenních rámech z PVC

Společnost „Schüco“ se zabývá výrobou plastových okenních rámů. Na plastové profily je po jejich vytlačení nanesena fólie, ...

Zobrazit podrobnosti

Využití termokamery TIM 160 při vstřikování

Výrobci vstřikovaných dílů z plastů musí splňovat stále vyšší kvalitativní požadavky koncových uživatelů, a to zejména ...

Zobrazit podrobnosti

Načtení DOT kódů na pneumatikách

Při výrobě automobilů určených na americký trh musí být uložena DOT čísla pneumatik. Konvenční snímací systémy nedokáží ...

Zobrazit podrobnosti

Systém pro měření profilů

Měření profilů vzorků a bočních stěn je nedílnou součástí opatření pro zajištění kvality ve výrobě pneumatik. Použity k němu ...

Zobrazit podrobnosti

Měření opotřebování otvorů vytlačovacích strojů

Zařízení idiamCONTROL 801 pro měření vnitřního průměru otvorů detekuje opotřebování otvorů vytlačovacích strojů. Při této kontrole je ...

Zobrazit podrobnosti

Speciální měření štěrbiny mezi válci kalandru

Kontinuální a konzistentní zpracování těsnicích materiálů vyžaduje nastavení štěrbiny mezi válci kalandru pomocí hydraulického ...

Zobrazit podrobnosti

Bezkontaktní online měření tloušťky vrstev fólií

Online monitorování procesů je zárukou neměnné kvality při výrobě fólií. Kombinovaný snímač KS5 od společnosti Micro-Epsilon měří ...

Zobrazit podrobnosti

Měření tloušťky kaučukové fólie

Na výrobu kaučukové fólie, která je válcována pomocí kalandrů, se vztahují striktní specifikace tloušťky. Dnešní požadavky ...

Zobrazit podrobnosti

Měření tloušťky na kalandru

Základem pro výrobu pneumatik jsou gumou potažené textilie a kovové tkaniny. Guma je na tkaninu nanášena na kalandrovacím válci, přičemž k výrobě ...

Zobrazit podrobnosti

Měření tloušťky černých gumových pásů

Z důvodu trvanlivosti a odolnosti proti opotřebení se musí gumové komponenty pro konstrukční těsnění vyznačovat specifikovanou tloušťkou. Tloušťka ...

Zobrazit podrobnosti

Měření tloušťky pomocí snímačů polohy

Snímače polohy mají při měření tloušťky široké uplatnění v celé řadě aplikací. V zásadě se rozlišuje mezi ...

Zobrazit podrobnosti

Tloušťka plochých fólií

Tloušťka plochých fólií často představuje rozhodující kritérium kvality ve výrobě. Ke kontrole tloušťky již v počátečních ...

Zobrazit podrobnosti

Měření tloušťky vnitřního pláště

Funkcí vnitřních plášťů v pneumatikách je zabránit úniku vzduchu. Jelikož vnitřní pláště přímo ovlivňují ...

Zobrazit podrobnosti

Průměr otvorů vytlačovacích strojů

Naše společnost vyvinula systém idiamCONTROL pro kontrolu opotřebování otvorů vytlačovacího stroje. Měřicí válec je při kontrole zasunut do otvoru ...

Zobrazit podrobnosti

Měření teploty na kalandru s měkkými válci

Pyrometry značky Micro-Epsilon umožňují monitorování rychle se otáčejících předmětů, jako např. kalandrů s měkkými válci, které ...

Zobrazit podrobnosti

Tloušťka vyfukované fólie

Při výrobě vyfukovaných fólií představuje tloušťka důležitý faktor pro zajištění konzistentní kvality. Tloušťka fólie ...

Zobrazit podrobnosti

Měření tloušťky stříkaných povrchových vrstev

Stříkané povrchové vrstvy ovládacích prvků automobilů a obložení airbagů jsou nanášeny pomocí roboticky naváděné trysky. ...

Zobrazit podrobnosti

MICRO-EPSILON Czech Republic
Na Libuši 891
39165 Bechyně, Czech Republic
info@micro-epsilon.cz
+420 381 213 011
+420 381 211 060