Technologie - inovační měření tloušťky

Princip měření tloušťky

Princip rozměrového měření geometrické tloušťky zahrnuje jeden optický snímač vzdálenosti na každé straně materiálu. Vzdálenost (= provozní rozsah) obou snímačů je určena v kalibračním procesu založeném na certifikovaném měřicím standardu, jehož tloušťka je přidána ke součtu signálů snímače pro určení aktuálního provozního rozsahu. Pro měření tloušťky během výroby je určen rozdíl mezi součtem signálů vzdálenosti a hodnotou provozního rozsahu.

Inovace “samostatného laserového paprsku”

Použitím speciálních čoček se laserový paprsek zvětší tak, aby vytvořil statickou laserovou linii a promítne se na cílovou plochu. Vysoce kvalitní optický systém promítá difuzně odražené světlo této laserové linky na vysoce citlivý senzorový matrix, který v závislosti na snímači detekuje během jednoho měření profil s 640 nebo 1280 měřícími body. Z tohoto maticového obrazu vypočítá integrovaná řídící jednotka informace o vzdálenosti (osa z) a poloze podél laserové linie (osa x) ve dvourozměrném souřadném systému.

Automatická kalibrace

Systém je vybaven kalibrací in-situ, aby bylo možné kompenzovat např. účinky teplotních výkyvů. V závislosti na příslušné aplikaci lze s touto kalibrací umístit referenční/kalibrační kus nebo C-rám. Kromě toho může být kdykoli cyklicky prokázáno správné fungování systému. Analytický software umožňuje snadné a rychlé ověření schopnosti měřicího systému, které lze automatizovat v závislosti na aplikaci.

Kompenzace pohybu pásu

Ve srovnání s laserovými snímači nabízí měření pomocí laserové linky na bázi triangulace lepší přesnost a stabilitu. Úhly sklonu a deformace materiálu jsou rozpoznány pomocí profilových snímačů a jsou zohledněny ve výsledcích měření. Díky tomu umožňuje model thicknessCONTROL MTS 820X.LLT poskytovat vysoce kvalitní měření tloušťky s přesností v rozsahu mikrometrů a to i v případě, že je měřený plech několik mm tlustý a nakloněný.

Odolný v náročných průmyslových prostředích

Díky vysokým datovým rychlostem se laserové snímače osvědčily jako velmi stabilní v drsných prostředích. V situacích, kdy dochází ke ztrátě 50% měřicích bodů, např. v důsledku páry, zbytkové kontaminace emulzí nebo odrazů na lesklém povrchu, vytváří referenční linie stále velmi stabilní hodnoty měření a tím je lepší než technologie laserových bodů.

MICRO-EPSILON Czech Republic
Na Libuši 891
39165 Bechyně, Czech Republic
info@micro-epsilon.cz
+420 381 213 011
+420 381 211 060