Měření tloušťky barvy na CFRP a dalších substrátech

Rychlé, snadné a nedestruktivní měření tloušťky barvy
FSC1/7 & FSC1000
Rychlé, snadné a nedestruktivní měření tloušťky barvy

FSC je nedestruktivní měřicí zařízení pro rychlé měření tloušťky barvy a dalších elektricky izolačních vrstev, které se nanášejí na materiály jako je např. plast zesílený uhlíkovými vlákny (CFRP), CFRP s kovovou ochranou proti blesku nebo kov. Jedná se o mobilní provedení  systému. Zařízení se skládá ze snímače, ovládacího a zobrazovacího modulu. Systém pracuje nedestruktivně s mikrovlnami v pásmu ISM a nevyžaduje spojovací médium. Systém FSC je používán v leteckém průmyslu a je kvalifikován renomovanými výrobci letadel.

Podrobnosti
 • Rychlé a snadné měření tloušťky povlaku
 • Nedestruktivní - bez ovlivnění barvy nebo podkladu
 • Není vyžadováno žádné spojovací médium
 • Parametrizovatelná detekce dynamického náklonu
 • Statistické funkce
 • Export dat měření přes USB rozhraní
 • Kvalifikovaní renomovaní výrobci letadel
FSC1-7-2_400px

FSC1 / 7 se používá ke stanovení tloušťky vrstvy barvy na CFRP (carbon) a dalších materálech. Měřicí rozsah snímače je  500 um. Na rozdíl od jiných metod měření není nutná minimální tloušťka, takže lze spolehlivě měřit malé tloušťky. Měření trvá zhruba 1 sekundu. Rozsah dodávky zahrnuje referenční fólie se známou tloušťkou, se kterou lze měřicí objekt kalibrovat. Kalibrační data lze kdykoli uložit a nahrát. Naměřená data lze exportovat přes USB rozhraní pro další zpracování.

Podrobnosti
 • Rozsah měření: 0 ... 500 µm
 • Nevyžaduje se žádná minimální tloušťka
 • Linearita: ≤ ± 3 µm
 • Opakovatelnost: ≤2 µm
FSC1000-2_400px

FSC1000 se používá ke stanovení tloušťky vrstvy barvy na CFRP (carbon) a dalších materiálech. Měřicí rozsah snímače FSC1000 je 1 000 µm. Na rozdíl od jiných metod měření není vyžadována minimální tloušťka. Měření trvá zhruba 1 sekundu. Použitý materiál substrátů může být kalibrován pomocí dodaných plastových fólií o známé tloušťce. Kalibrační data lze uložit a načíst později. Naměřená data lze exportovat přes USB pro další zpracování.

Podrobnosti
 • Rozsah měření: 0 ... 1000 µm
 • Není vyžadována žádná minimální tloušťka
 • Linearita: ≤ ± 5 µm
 • Opakovatelnost: ≤4 µm
Příklady použití

MICRO-EPSILON Czech Republic
Na Libuši 891
39165 Bechyně, Czech Republic
info@micro-epsilon.cz
+420 381 213 011
+420 381 211 060