Slovník

Vzorkovací frekvence

Vzorkovací frekvence definuje počet vzorků za jednotku času načítaného z analogového signálu při jrho přeměně na diskrétní signál.

MICRO-EPSILON Czech Republic
Na Libuši 891
39165 Bechyně, Czech Republic
info@micro-epsilon.cz
+420 381 213 011
+420 381 211 060