Slovník

Teorie vzorkování

Při konverzi A / D je třeba brát v úvahu teorii vzorkování. To je nezbytné pro rekonstrukci signálu, který nejvíce odpovídá původnímu signálu po konverzi D / A. Platí následující: Vzorkovací kmitočet musí být nejméně dvojnásobek frekvence signálu a signál, který má být vzorkován, musí být omezen nízkoprůchodovým filtrem.

MICRO-EPSILON Czech Republic
Na Libuši 891
39165 Bechyně, Czech Republic
info@micro-epsilon.cz
+420 381 213 011
+420 381 211 060