Slovník

Šířka pásma

Šířka pásma je rozdíl mezi horní a dolní mezní frekvencí, obvykle 0 Hz. V oblasti telekomunikačního inženýrství se někdy používá také pojem šířka pásma pro množství dat, které lze přenášet za jednotku času (viz rychlost přenosu dat).

MICRO-EPSILON Czech Republic
Na Libuši 891
39165 Bechyně, Czech Republic
info@micro-epsilon.cz
+420 381 213 011
+420 381 211 060