Slovník

Přenosová rychlost

Označuje počet symbolů přenesených za jednu sekundu. Jednotka je Baud (zkrácena Bd) nebo 1 / s. Pokud symbol odpovídá jednomu bitu, přenosová rychlost se rovná přenosové rychlosti.

MICRO-EPSILON Czech Republic
Na Libuši 891
39165 Bechyně, Czech Republic
info@micro-epsilon.cz
+420 381 213 011
+420 381 211 060