Slovník

Bolometr

Bolometry používají teplotní závislost elektrického odporu. Citlivý prvek se skládá z odporu, který se mění, když absorbuje teplo. Změna odporu vede ke změně napěťového signálu. Materiál by měl mít vysoký teplotní faktor elektrického odporu, aby pracoval s vysokou citlivostí a vysokou specifickou detekcí. Bolometry, které pracují při pokojové teplotě, používají teplotní koeficient kovových rezistorů (např. Černá vrstva a bolometr s tenkou vrstvou), stejně jako polovodičových rezistorů (například termistorových bolometrů).

MICRO-EPSILON Czech Republic
Na Libuši 891
39165 Bechyně, Czech Republic
info@micro-epsilon.cz
+420 381 213 011
+420 381 211 060