Slovník

Index lomu

Index lomu je Charakteristika optického materiálu. Označuje poměr, kterým je rychlost fáze světla v jednom médiu nižší než ve vakuu. V rentgenové optice se index lomu používá k výpočtu úhlu vychylování světelného paprsku na hraničním povrchu mezi dvěma různými materiály.

MICRO-EPSILON Czech Republic
Na Libuši 891
39165 Bechyně, Czech Republic
info@micro-epsilon.cz
+420 381 213 011
+420 381 211 060