Slovník

IR měření teploty

Každý předmět, jehož teplota je nad absolutní nulou, vyzařuje záření. Infračervený snímač zachycuje vyzařované záření a odvádí ho do jednoho nebo více detektorů. Energie infračerveného záření se přeměňuje na elektrické signály v detektoru, které se pak mění na hodnoty teploty založené na kalibraci snímače a specifikované emisivitě. Všechny předměty vysílají infračervené záření třemi různými způsoby. Mohou vyzařovat záření, odrážet je z okolního prostředí nebo je přenášet. Jak ovlivňují jednotlivé faktory závisí na materiálu měřicího objektu. Pro měření je však důležité pouze vyzařované záření.

ICONNECTIFOVIndex lomuinduSENSORInterference emissionInterference immunityIR měření teploty
Kontakt
Micro-Epsilon Czech Republic

+420 381 213 011

Napsat e-mail

box-head-newsletter1-800x280
Přihlaste se k odběru novinek
Přihlaste se k odběru novinek

MICRO-EPSILON Czech Republic
Na Libuši 891
39165 Bechyně, Czech Republic
info@micro-epsilon.cz
+420 381 213 011
+420 381 211 060