Slovník

Laserové třídy

Laserové přístroje a světelné diody (LED) jsou seskupeny do tříd laserů v závislosti na jejich potenciálním nebezpečí pro osoby a majetek. Následující třídy laseru poskytují pouze informace o možných nebezpečích pro oči a pokožku. Podrobné informace, včetně ochranných opatření potřebných pro práci s laserovými zařízeními a světelnými diodami, lze převzít z normy EN 60825-1.

Třída 1: Nevhodná pro oči.
Třída 1M: Nevhodná pro oči, pokud oblast průřezu světelného paprsku není redukována čočkami nebo dalekohledy.
Třída 2: Viditelné laserové záření je oko neškodné pro krátkou účinnou dobu.
Třída 2M: Viditelné laserové záření je pro oči neškodné po krátkou účinnou dobu, pokud oblast průřezu světelného paprsku není redukována lupy, čočkami nebo teleskopy.
Třída 3R: Laserové záření je škodlivé pro oči.
Třída 3B: Laserové záření je škodlivé pro oči a kůži.
Třída 4: Laserové záření je extrémně škodlivé pro oči a pokožku. Laserové záření může způsobit požár a výbuch.

MICRO-EPSILON Czech Republic
Na Libuši 891
39165 Bechyně, Czech Republic
info@micro-epsilon.cz
+420 381 213 011
+420 381 211 060