Slovník

Magnetické pole s induktivními snímači

Snímače na bázi vířivých proudů nejsou ovlivněny magnetickým polem. Naproti tomu magnetické pole může měnit vlastnosti měřicího objektu a nepřímo ovlivňovat měření pomocí snímačů na bázi vířivého proudu. Snímače, které používají jádro, jako jsou LVDT nebo indukční řada LVP induSENSOR , mohou být ovlivněny magnetickými poli, protože propustnost jádra se může změnit v důsledku magnetického pole. Tento vliv je možné zabránit nebo podstatně snížit vhodnými bezpečnostními opatřeními při montáži snímače.

MICRO-EPSILON Czech Republic
Na Libuši 891
39165 Bechyně, Czech Republic
info@micro-epsilon.cz
+420 381 213 011
+420 381 211 060