Naklonění reflektorů satelitů

Vzájemná komunikace satelitů probíhá pomocí laserových paprsků. Při této komunikaci musí být vysílač přesně zarovnán s přijímačem. Laserový paprsek je stabilizován pomocí vychylovacího zrcadla. Hodnoty polohy zaznamenávají miniaturní snímače Micro-Epsilon pracující na principu vířivých proudů, které dosahují rozlišení lepšího než jeden mikrorad. Tyto snímače nacházejí uplatnění také při určování polohy pomocí laserů nebo v litografii.

MICRO-EPSILON Czech Republic
Na Libuši 891
39165 Bechyně, Czech Republic
info@micro-epsilon.cz
+420 381 213 011
+420 381 211 060