Přejděte přímo do hlavní navigace Přímý přístup k obsahu Přejít na subnav

Lékařská technologie

V lékařských technologiích platí vysoké standardy, pokud jde o kvalitu, opakovatelnost a dodržování úzkých tolerancí. Ty se vztahují také na konstrukci zdravotnických prostředků a přístrojů, automatizaci zařízení, výrobu zdravotnických technologických produktů a vývoj a výrobu léčiv.Díky vysoké přesnosti, integraci a širokému spektru modelů se senzory Micro-Epsilon používají při všestranných měřeních.

Konfokální měření dentálních vzorků

Konfokální snímače optoNCDT 2401 se používají ke kontrole povrchu dentálních vzorků. Mezi přednosti těchto snímačů patří vysoké rozlišení a nezávislost na typu povrchu materiálu. Požadovaná oblast na měřeném předmětu je označena softwarem. Systém…

dozvědět se více
Confocal measurement of dental samples

Měření bezkontaktní tloušťky želatinových vrstev

Želatina se často používá v skořápce měkkých kapslí. Při měření 100% tloušťky vodivé želatinové vrstvy se používají snímače kapacitního posunu z Micro-Epsilonu, které poskytují bezkontaktní a přesné hodnoty tloušťky. …

dozvědět se více
Non-contact thickness measurement

Jednostranné měření tloušťky trubek

Při výrobě a zajištění kvality zdravotnických prostředků se měří tloušťka trubek a membrán, jakož i tloušťka stěn balónků. Používají se konfokální chromatické snímače, které měří tloušťku nebo vrstvy průhledných materiálů pouze z jedné strany. …

dozvědět se více
One-sided thickness measurement of tubes

Jemné polohování operačních mikroskopů

Chirurgické zákroky vyžadují dokonalou viditelnost operovaného místa, kterou často zajišťují operační mikroskopy. Optika mikroskopu bývá upevněna na dlouhém rameni stativu, což chirurgovi umožňuje mikroskop umístit dle jeho potřeb a operačnímu…

dozvědět se více
Fine positioning of the operating microscope

Plnicí zásobníky pro měření hladiny

Úzká dráha svazku umožňuje konfokální senzory měřit ve výklencích. Při konfokálním měřicím principu jsou možné měření kapalin, např. pro přesné ovládání úrovně plnění v zásobnících.

dozvědět se více
Filling level measurements trays

High resolution depth mapping of organic material

For optimal measurement of organic material, Micro-Epsilon offers the patented Blue Laser technology. With blue laser, significantly more precise measurement values can be generated on organic materials than would be possible with red laser. In…

dozvědět se více
High resolution depth mapping organic material

Bezkontaktní měření výšky kultivačních médií v Petriho miskách

V mikrobiologii se pro analýzu takzvaných agarových destiček používají buněčné kultury. Při výrobě tohoto kultivačního média se kapalný agar-agar plní do plastikových Petriho misek, kde se vytvrzuje a vytváří gelovitou, průhlednou vrstvu.…

dozvědět se více
Non-contact height measurement culture media in Petri dishes

Měření polohy v počítačové tomografii (CT)

Stále větší roli v moderních zařízeních CT hrají co nejvyšší rychlost a rozlišení jako základ pro co nejlepší diagnostiku a nákladovou efektivitu. Nároky se neustále zvyšují bez ohledu na to, jestli se jedná o spirálovitá, helikální nebo…

dozvědět se více
Position measurement in Computer Tomography

Polohování operačních stolů

Na operačních stolech lze provádět celou řadu nastavení, aby pacient operaci absolvoval ve správné poloze. Vedle výšky lze často nastavit také horizontální polohu pacienta a sklopení stolů. Jelikož polohování se provádí elektronicky, je nutné…

dozvědět se více
Positioning of operating tables

Lankové snímače pro sledování polohy při výrobě zařízení

Pro měření polohy, např. pohyb pohovky pro pacienta, se používají lankové snímače. Jelikož úlohy při určování polohy obvykle vyžadují pouze střední přesnost, zde jsou vhodné snímače s potenciometrickým výstupem. Mimořádně přesná měření, např. v…

dozvědět se více
Position monitoring in equipment manufacturing with displacement sensors

Kontrola kvality lisovacích nástrojů a matric pro tabletování

Na základě normy ISO 18084:2011 podléhají lisovací nástroje pro tabletování nepřetržité kontrole kvality. Kvůli jejich členité geometrii a silně odrazivému povrchu byla automatická kontrola lisovacích nástrojů a matric dosud obtížná. Nicméně…

dozvědět se více
Quality control tablet stamps and dies

Snímače barev detekují odstín tablet

Při výrobě farmaceutických tablet se používají různé složky. Změna koncentrace těchto složek ovlivňuje barvu tablety. Instalační barevný měřící systém colorCONTROL ACS7000 měří jemně odstupňované barevné odstíny mezi bílým a béžovým. Tyto barevné…

dozvědět se více
Color monitoring of ingredients in tablets

Kontrola lisovacích kolíků tablet

Lisovací nástroje pro výrobu tablet jsou předmětem kontinuálního řízení opotřebení. Díky složitým geometriím a silně odrážejícím plochám je možné provádět optické kontroly pouze pomocí velmi přesných měřicích technik. Konfokální senzor a optický…

dozvědět se více
Verschleißprüfung Tablettenstempel