Přejděte přímo do hlavní navigace Přímý přístup k obsahu
 • Kov
 • Dřevo
 • Plasty
 • Guma
 • Více
Kov

Lineární 3D zachycení dílů

 • Modulární systém společnosti Mabotic
 • Rychlá a snadná digitalizace
 • Žádná deformace jednotlivých profilů prostředkem globální uzávěrky ze scanCONTROL profilového skeneru.
linear-3d-capturing-parts-2.jpg
linear-3d-capturing-parts.jpg

Zkosení měděných kroužků

 • Materiál je zkorodovaný a mám změny stupně lesku
 • Kompletní měření zabere méně než 1 vteřinu
 • Šířka zkosení je 0.8 mm
 • Dále probíhá kontrola úhlu zkosení
chamfers-on-copper-rings.jpg
chamfers-on-copper-rings-2.jpg

Měření obrysů na koncích trubek

 • Použití skenerů na jednotlivé konce
 • Lesklý povrch
 • Částečně strmé hrany
outline-measurement-pipe-ends.jpg
outline-measurement-pipe-ends-2.jpg

Měření soustřednosti kloubů

 • Připojení dvou dílů s kovovým kluzným ložiskem
 • Kruhová kontrola (180°) a krokové měření
 • Odvozeno od stanovení soustřednosti třech elementů
measurement-concentricity-joints.jpg
measurement-concentricity-joints-2.jpg

Sledování drsnosti/hebkosti povrchu

 • Kontrola materiálu
 • Výška objektu
 • Vady/Sklápění objektu
 • 250 produktů/min
velvet-control-2.jpg
velvet-control.jpg

Sledování konektorů

 • Poloha konektorů
 • Výška konektorů
 • Počet konektorů a vad
 • 187 konektorů za minutu
pin-control.jpg
pin-control-2.jpg

Železniční koleje

 • 2 skenery na kolejnici
 • 50mW laser pro měření vysokých rychlostí na kolejích (částečně lesklé nebo tmavé povrchy)
 • Okolní teplota od -20 do +80°C (chlazení a ohřev systémem zákazníka)
 • Detekce závad na kolejnicích během překročení
 • Vyhodnocující software od zákazníka
railway-tracks.jpg

Sledování svarů na potrubí

 • Měření polohy sváru
 • Detekce přerušení sváru
 • Rychlost měření 30 m za minutu
tracking-welding-seam-pipelines.jpg
tracking-welding-seam-pipelines-2.jpg

Měření mezer na karoseriích automobilů

 • Šířka mezery
 • Zarovnání panelů karoserie
 • Zvláštní algoritmy slouží k umožnění měření na libovolné barvě automobilu
 • Plně automatizované použití výrobních linek různých výrobců automobilů
gap-measurement-car-bodies.jpg
gap-measurement-car-bodies2.jpg

Měření pneumatik kovaných z ocelových kol

 • Inline měření těsně po procesu kování ve společnosti Schmiedewerk Gröditz GmbH
 • Teplota 1200°C
 • Kontrola růzých rozměrů
 • Chladicí skříň od zákazníka
measurement-forged-steel-wheel-tires.jpg

Měření V-profilu

 • Několik kroků procesu
 • Průběžné sledování šířky a hloubky mezer
 • Sledování svářecí hlavy na základě polohy středu mezery
v-profile-measurement-2.jpg
v-profile-measurement.jpg

Měření úhlu na konektorech

 • Krátké cykly, rychlé měření
 • V každém krytu se měří několik konektorů
 • Měření každého kontaktu
angle-measurement-on-pin-contacts.jpg
angle-measurement-on-pin-contacts-2.jpg
Dřevo

Detekce vad pultů

 • Lepení koncového pásku je z části nezapuštěný
 • Detekce drážky mezi dvěmi částmi ukazujících se vad
defect-detection-on-counter-tops.jpg
defect-detection-on-counter-tops-2.jpg

Kontrola kontur dřevěnné podlahové desce

 • Odlišnosti jasu z důvodu textury
 • Analyzuje se výškový rozdíl mezi nejvyšším a nejnižším bodem
 • Měření o šířce 130 mm
 • Rychlost: 10 m/s
contour-control-timber-floor-board.jpg
contour-control-timber-floor-board-2.jpg

Kontrola dřevěných zátek

 • Analýza intenzity odrazu
 • Ánalýza výškového profilu
 • scanSYSTEM ImageAnalyser
 • Kontrola: Kulatost,vkládání pryskyřice, trhlin, náklonu,…
 • OK/NOK data jsou převedena do PLC pomocí RS422
control-wooden-plugs.jpg
control-wooden-plugs-2.jpg

Kontrola přítomnosti suků na dřevěných plaňkách

 • Kontrola povrchové vady
 • Zobrazuje se množství, velikost a tvar defektů
 • Kalkulace s měřícími hodnotami a přenos do kontrolního systému
control-wooden-planks-knotholes.jpg
control-wooden-planks-knotholes-2.jpg

Obdélníkovitý tvar dřevěnného trámu

 • Realizuje se následující kontrola zboží v továrně zákazníka
 • Dobrá a konstantní kvalita konečného výrobku
rectangularity-of-wooden-balks.jpg
rectangularity-of-wooden-balks-2.jpg

Defekty na povrchu parketových prken

 • Měřený objekt : dřevo
 • Detekce vyšší hrany
 • Detekce zářezů a kontrola hran
control-springs-parquet-planks.jpg
control-springs-parquet-planks-2.jpg

Měření mezer na dřevě

 • Cílový materiál: dřevo
 • Kontrola šířky mezery
 • Kontrola zarovnání
defects-surface-parquet-planks.jpg
defects-surface-parquet-planks-2.jpg

Měření mezer na dřevě

 • Cílový materiál: dřevo
 • Kontrola šířky mezery
 • Kontrola zarovnání
gap-measurement-wood.jpg
gap-measurement-wood-2.jpg
Plasty

Pozice ozdobné šití na airbags

 • Kontrolován konstatní běh a úplnost
 • Defekty by byli viděny zákazníkem přímo
 • Podpora významné značky pomocí viditelné kvality
position-decorative-stitching-airbags.jpg
position-decorative-stitching-airbags-profile.jpg

Měření tloušťky chipů na kartě

 • Kontrola přítomnosti
 • Měření relativní tloušťky chipů na povrchu karty
 • Částečně lesklý povrch
 • Měnící se barvy
measurement-chip-thickness-cards.jpg
measurement-chip-thickness-cards-profile.jpg

Kontrola vad izolace potrubí

 • Kontrola prováděna vyhledáváním drážek
 • I malá vada může být detekována
 • Odlišné odrazy z vnějšku povrchu a vnitřku materiálu
detection-defects-pipe-insulations.jpg
detection-defects-pipe-insulations-profiles.jpg

Geometrie lepení

 • Přítomnost housenky lepidla
 • Šířka a výška housenky lepidla
 • Interní a externí výška objektu
adhesive-beads-geometry.jpg
adhesive-beads-geometry-profile.jpg

Sledování lepidla na okrajích pece

 • Použití dvou skenerů
 • Detekce přítomnosti housenek lepidla
 • Kontrola šířky a výšky
adhesive-bead-control-stove-borderings.jpg

Měření rozměrů balící pásky

 • Měření šířky
 • Měření tloušťky
 • Vysocerychlostní měření
dimension-control-packaging-tapes.jpg
dimension-control-packaging-tapes-profile.jpg

Pozice uchycení víka

 • Víko se otočí a při zjištění svaru se rotace zastaví
position-control-lid-grip.jpg
position-control-lid-grip-profiles.jpg

Řízení procesu při výrobě plastových kelímků

 • Ovládání několika rozměrů

 • Detekce nepřijatelných výrůstků
 • 
Tyto výrustky jsou založeny na problémech během vytlačování
process-control-production-plastic-cups.jpg
process-control-production-plastic-cups-profile.jpg

Měření mezer v interiérech vozidel

 • Měření šířky mezery na různých materiálech, jako je pryž, kov a plast
 • Kontrola zarovnáni mezi různými částmi interiéru
gap-measurement-vehicle-interiors.jpg
gap-measurement-vehicle-interiors-profile.jpg

Měření mezer na plastových profilech

 • Měření ve vysokých rychlostech
 • Černý lesklý povrch
gap-measurement-plastic-profiles.jpg
gap-measurement-plastic-profiles-2.jpg

Detekce záblesků na vstřikovacích částech

 • Hromadná výroba
 • Záblesk je vizuální vada
 • Záblesk poskytuje informace o změnách parametrů procesu
detection-flash-injection-molding-parts.jpg
detection-flash-injection-molding-parts-profile.jpg

Automatizované vinutí optického kabelu

 • Optické kabely se mohou poškodit, když jsou nesprávně navíjeny
 • Zjevné snížení ztrát pomocí navíjecího stroje, který kontroluje proces s bezkontaktním laserovým skenerem
 • Kompletní řešení na klíč od systémového integrátora
 • Rychlost navíjení až 5 m/s
automated-machinery-winding-fiber-cable.jpg
automated-machinery-winding-fiber-cable-screen.jpg
Guma

Poloha gumové rukojeti na golfových holích

 • Vysoké rozlišení a rychlé měření
 • Koncový zákazník klade důraz na vzhled golfových holí
 • Jedná se o bezkontaktní měření materiálu
 • Hotové přepínací tlačítko měřícího systému díky systémovému integrátorovi
position-rubber-grip-golf-clubs.jpg
position-rubber-grip-golf-clubs-screen.jpg

Sledování gumového profilu

 • Výška a šířka vnitřních tvaru
 • Úhel mezi dvěma výstupky
 • Výška vnějšího tvaru
rubber-profile-control.jpg
rubber-profile-control-profile.jpg

Poloha a tloušťka vrstvy na roli

 • Měřený objekt: černá guma
 • Kalkulace výšek
 • Stanovení pozice hrany
position-thickness-layers-roll.jpg
position-thickness-layers-rol-profilel.jpg

Těsnicí výplně v interiérech vozidel

 • Detekce přítomnosti defektů
 • Detekce závad, jako jsou např. změny šířky nebo výšky
sealing-beads-vehicle-interiors.jpg
sealing-beads-vehicle-interiors-profile.jpg

Kontrola pneumatik

 • Systém kontroly pneumatik vyvinutý firmou ME-Inspection
 • 50mW laser pro vysokorychlostní měření na černé gumě (povrch s vysokou absorpcí světla)
 • Kontrola profilu a soustřednosti (házivosti)
tire-control.jpg
tire-control-2.jpg

Měření gumových profilů

 • Kontrola přesnosti rozměrů
 • Matný černý povrch
 • Vysoká profilová frekvence
measurement-rubber-profiles.jpg
measurement-rubber-profiles-profile.jpg

Měření kotouče

 • Výška kotouče ve srovnání s polohou zátek
 • Šířka pneumatik
 • Šířka zátek
 • Měření během otáčení pneumatiky
roll-measurement.jpg
roll-measurement-profile.jpg
Více

Měření tloušťky na pěnové hmoty

 • Bodové měření není možné z důvodu hrubého povrchu
 • Profilové průměrování pro měření tloušťky
thickness-measurement-foam-material.jpg
thickness-measurement-foam-material-profile.jpg

Zjištění kvality železničních pražců

 • Zobrazování jednotlivých profilů k vytvoření 3D modelu
 • Kontrola všech specifických rozměrů dle softwaru vytvořeného zákazníkem
 • Cílem je minimalizování zastavení ve výrobě díky aktuálnímu adaptačnímu procesu
 • Agresivní prach a špína
 • Velké teplotní rozdíly
quality-assurance-railway-sleepers.jpg

Height measurement on wine gums

 • Kontrola kvality
 • Kontrola rozílů měření, resp. výšky
 • Testy v laboratořích
 • Jednoduchá kontrola
height-measurement-wine-gums.jpg
height-measurement-wine-gums-profile.jpg

Měření tloušťky na čistých skleněných elementech

 • Závisí na druhu skla, které bude se bude měřit modrým skenerem nebo červeným (závisí i na povrchu)
 • Pomocí speciálního scanCONTROL algoritmu může být detekována správná odrazivost
thickness-measurement-glass-elements.jpg
thickness-measurement-glass-elements-profile.jpg

Mezera vytvořená slepením dvou optických skel

 • Modrý laser se nerozptyluje v červeném skle
 • Šířka mezery od 0.3 do 1 mm
 • Změna materiálu z kovu na sklo nezpůsobí problém v tomto případě
joining-gap-glued-optical-glasses.jpg
joining-gap-glued-optical-glasses-profile.jpg

Povrchová kontrola lepivých fólií

 • Šířka fólie až do 1 m
 • Kontrola záhybů a prohlubní
 • Měření pracuje s jedním jednoduchým pojezdovým skenerem
surface-control-adhesive-foils.jpg
surface-control-adhesive-foils-profile.jpg

Kontrola tmelu na kovovém pouzdře

 • Modrý laser neproniká do materiálu tak jako červený laser
 • Skenování kontury pomocí paže robota
 • Kontrola úplnosti a detekce rozmazaných dílů
control-transparent-glue-beads.jpg
control-transparent-glue-beads-profile.jpg

Měření lepidlové výplně

 • Měření lepidlové výplně v gumové drážce
 • Kontrola výška výplně
 • Kontrola šířky výplně
adhesive-bead-measurement.jpg
adhesive-bead-measurement-screen.jpg

Sledování výlisků na kůži

 • Kontrola správné hloubky výlisku

 • Zákaznický software na optické rozpoznávání znaků (OCR) automaticky rozpozná např. sériová čísla a čísla součástí
control-stampings-leather.jpg
control-stampings-leather-screen.jpg

Měření profilu na šindele

 • Monitorování přesnosti rozměrů
 • Lesklé plochy
 • Měření na různých pozicích přepnutím parametrů skenování přímo na snímači scanCONTROL
profile-measurement-shingles.jpg
profile-measurement-shingles-profile.jpg

Měření hran na pěnových hmotách

 • Měření úhlů
 • Nerovný tmavý povrch
 • Průměrování několika bodů za účelem získání pevného signálu
measurement-edges-foam-material.jpg
measurement-edges-foam-material-profile.jpg

Měření objemu plátku brambory

 • Oddělení malých plátků
 • Stanoveny jsou limity pro minimální a maximální tloušťku
 • Pro kontrolu kvality díky nepřetržitému provozu
volume-control-potato-slice.jpg
volume-control-potato-slice-screen.jpg