Snímače vzdálenosti, snímače polohy

Precise sensors for distance, displacement and position measurements

Distance sensors from Micro-Epsilon are ideally suited for the precise measurement of distance, displacement, position as well as thickness. Due to their high integration capability, the sensors are used in machine building  and factory automation.

Snímače eddy current od firmy Micro-Epsilon jsou navrženy pro bezkontaktní měření vzdálenosti, polohy, oscilací a vibrací. Jsou vhodné pro aplikace, kde je vyžadována vysoká přesnost a to i v drsných průmyslových podmínkách (tlak, prach, teplota).

Snímače řady capaNCDT jsou určeny pro měření odstupu, vzdálenosti, rozměrů nebo polohy proti všem elektricky vodivým předmětům (např. kovy). S využitím linearizační funkce je možné i měření proti izolačním materiálům.

Laserové snímače vzdálenosti a polohy série optoNCDT pracují na triangulačním principu. Podle požadavku jsou k dispozici různé modely. Program vyvažují snímače pro speciální povrchy, jako lesklé kovy. Mnohonásobně osvědčená funkce pro kompenzaci povrchu v reálném čase střídavých reflexních vlastností RTSC nabízí maximální kvalitu signálu.

Konfokální chromatické snímače jsou využívány pro rychlá měření vzdálenosti a tloušťky. Snímače a kontroléry jsou k dispozici v různých provedeních a díky tomu otevírají nové možnosti v aplikacích jako jsou např. v polovodičovém průmyslu, sklenářství, medicínském a plastovém průmyslu.

Inovativní interferometry od společnosti Micro-Epsilon se využívají v aplikacích s požadavky na vysoce přesné měření vzdálenosti a tloušťky. Snímače umožňují stabilní výsledky měření s rozlišením v sub-nanometrech a mají poměrně velký rozsah měření a ofsetovou vzdálenost.

Senzory jsou navrženy pro bezdotykové měření odstupu a vzdálenosti. Tato modelová řada je rozdělena do 2 podskupin: laserová snímače (měřicí rozsah do 10 m) a senzory na měření velkých vzdáleností (až 3.000 m). Tyto senzory se používají k určování polohy a typové klasifikaci ve strojírenství a přepravní technice.

Micro-Epsilon nabízí siroké spektrum induktivních snímačů pro měření vzdálenosti a polohy z konvenčních LVDT snímačů a snímačů s integrovaným kontrolérem dle požadavků zákazníka pro aplikace sériové výroby. Snímače polohy induSENSOR od Micro-Epsilon jsou používány v automatizovaných procesech, při kontrole kvality, ve zkušebních zařízeních a v automobilovém průmyslu.

Metoda magneto-indukčního měření umožňuje měřit polohu až do 55 mm. Bezkontaktní snímač pracuje bez opotřebení a bez údržby

Snímače série wireSENSOR měří lineárně téměř v celém rozsahu měření. Používají se k měření vzdáleností od 50 do 50.000 mm. Jsou ideální k integrované nebo i k dodatečné montáži. Lankové snímače jsou obzvlášť vhodné pro OEM aplikace, medicínské vybavení, výtahy, dopravníky, automotive aplikace, aj.

Zařízení pro měření vyložení ramene mobilního jeřábu. Vysunutí výložníku je pomocí potenciometru napájeného konstantním stejnosměrným napětím lineárně převáděno na výstupní napětí. Zároveň zařízení umožňuje přenášet až 4 elektrické signály z konce výložníku pomocí kabelu navinutého na bubnu navijáku do řídící jednotky. Každý ze 4 signálů je proudově hlídán a omezen na maximální hodnotu proudu 1A.

Vaše žádost o: {product}
Please enter the result of the calculation below. This will avoid spam.
captcha
* Povinné informace
S vašimi údaji zacházíme důvěrně. Přečtěte si prosím naše prohlášení o ochraně osobních údajů.