Přejděte přímo do hlavní navigace Přímý přístup k obsahu Přejít na subnav

Optické systémy

Měřící úkoly v oboru optiky představuje pro senzory obrovskou výzvu. Lesklé a reflexní cíle často představují složité tvary a musí být měřeny s vysokým rozlišením a rychlostí.

High-precision measurement of technical mirrors

When high precision 3D measurements on glossy and shiny components are required, the reflectCONTROL sensor is the ideal choice. In particular, with flat surfaces, this technology impresses with its high measuring rates at nanometer accuracies. …

dozvědět se více
reflectCONTROL_Technische_Spiegel_Anwendung.jpg

Měření automatického zaostření fotoaparátu

Konfokální snímače měří vzdálenosti mezi objektivy s automatickým ostřením a poskytují fotoaparátu co nejvyšší možnou kvalitu obrazu.

dozvědět se více
Measurement autofocus lenses of cameras

Nastavení laserových systémů

Kromě měření parametrů paprsku se Shack-Hartmann wavefront snímače používají také k úpravě laserových systémů nebo systémů optických vláken. Výhodou je jejich necitlivost na vibrace, vhodnost pro různé rozsahy vlnových délek a také jejich vysoký…

dozvědět se více
Adjusting laser systems

Měření kontaktních čoček

Nové materiály pro výrobu kontaktních čoček musí absolvovat celou řadu náročných testů, při nichž je čočka umístěna do malého pouzdra se solným roztokem. Snímač optoCONTROL 2600 následně měří, jestli čočky během zahřívání mění své rozměry a…

dozvědět se více
Measurement contact lenses

Měření refrakčních dat nitroočních čoček

Při měření distribuce refrakčního výkonu, zobrazovací kvality a průměru nitroočních čoček se používají měřící systémy založené na technologii wavefront. Rozhodující roli zde hraje ergonomická manipulace s čočkami a vysoká rychlost měření. …

dozvědět se více
Messung refraktive Daten Intraokularlinsen

Měření refrakčních dat kontaktních čoček

Při měření distribuce refrakčního výkonu, zobrazovací kvality a průměru měkkých a tvrdých kontaktních čoček se používají měřící systémy založené na technologii wavefront. Rozhodující roli zde hraje ergonomická manipulace s čočkami a vysoká…

dozvědět se více
Messung refraktive Daten Kontaktlinsen

Zajištění kvality založené na multifunkčním optickém testování

Optické systémy se používají v nejrůznějších oborech a aplikacích, včetně širokého sortimentu produktů od mikrooptiky s rozměry v rozmezí μm až po teleskopické čočky o průměru několika metrů. Optocraft dodává multifunkční systémy založené na…

dozvědět se více
Multifunctional optics testing

Povrchová kontrola zrcadel

U optických součástí, jako jsou zrcadla, je vyžadován vysoký stupeň homogenity povrchu. reflektoryCONTROL slouží k otestování odrazných ploch těchto odrazných ploch. Detekují a klasifikují povrchové odchylky na povrchu zrcadla. …

dozvědět se více
Oberflächeninspektion Spiegel

Měření tvaru povrchu kontaktních čoček a forem

Za účelem řízení a optimalizace procesů se měří přední a zadní strana kontaktní čočky během výrobního procesu. Měří se taktéž formy a nástroje.

dozvědět se více
Oberflächenmessung Kontaktlinsen Moulds

Testování a seřizování dalekohledů

Přesné měření přenášené vlnoplochy poskytuje hodnocení kvality obrazu optického systému a umožňuje inline přizpůsobení systému. Měřicí modul SHSInspect RL lze integrovat do zkušeben.

dozvědět se více
Binocular spotting scope testing

Měření optické kvality ploché optiky

Na kvalitu optických filtrů a oken jsou často kladeny vysoké požadavky. Optocraft nabízí řešení na klíč pro měření chyb vlnoplochy u propustných světelných a povrchových defektů.

dozvědět se více
Measurement optical quality of plane optics

Kontrola kvality objektivů pro mikroskopii a chytré telefony

Kontrola kvality čoček je založena na měření vlnoploch v optické ose optického pole. Kromě oho automatizované měřící systémy poskytují informace o ohniskové délce, chromatické aberaci, polarizačních účincích, PSF a MTF. V těchto aplikacích…

dozvědět se více
Quality inspection lenses for microscopy and smartphones