Přejděte přímo do hlavní navigace Přímý přístup k obsahu Přejít na subnav

Nastavení laserových systémů

Kromě měření parametrů paprsku se Shack-Hartmann wavefront snímače používají také k úpravě laserových systémů nebo systémů optických vláken. Výhodou je jejich necitlivost na vibrace, vhodnost pro různé rozsahy vlnových délek a také jejich vysoký dynamický rozsah.