Přejděte přímo do hlavní navigace Přímý přístup k obsahu Přejít na subnav

Kovovýroba a obrábění

Inteligentní snímače jsou vyžadovány při výrobě, zpracování, dopravě a skladování kovových materiálů. Snímače umožňují efektivní a bezpečnou výrobu a později bezporuchové zpracování. Micro-Epsilon má odborné znalosti a know-how v široké škále aplikací: při umístění jeřábů, dílů a materiálů strojů při sledování tloušťky kovových pásů a desek na profilové měření lisovaných výlisků.

3D profile measuring systems for long products

The MPG 8208 systems are designed as horseshoe frames and are individually integrated into the line. Inside the frame are six laser line triangulation sensors and a fully automated calibration system. The lasers project straight lines onto the…

dozvědět se více
3D profile measurement of long products

3D profile measurement for long products

The MPG 8208 systems are designed as horseshoe frames and are individually integrated into the line. Inside the frame are six laser line triangulation sensors and a fully automated calibration system. The lasers project straight lines onto the…

dozvědět se více
3D profile measurement for long products for rails

3D měření součástek před plazmovým řezáním

Aby bylo možné obří kopule rychle, extrémně precizně a plně automaticky zpracovat, je nutné určit jejich tvar a přesnou polohu. Protože skutečné rozměry kopulí se často liší od CAD dat o několik centimetrů, jsou před zpracováním změřeny laserovým…

dozvědět se více
3D measurement of components prior to plasma cutting

Průhyb / rovinnost litých hliníkových víček

Po zalití hliníkových víček a před frézováním těsnicích ploch musí být víčka ručně zarovnána a roztříděna na OK / NOK. Tento proces probíhá v drsném prostředí (slévárenské prostory). Dříve používaná tlačítka měřícího zařízení podléhají velmi…

dozvědět se více
Deflection and flatness measurement of cast aluminum covers

Distance control of air scraper nozzles in galvanizing lines

For corrosion protection, a protective layer of zinc is applied to the metal strip. To do this, the steel strip is passed through a zinc basin, which causes a thin layer of zinc to adhere. The applied zinc is evenly distributed and smoothed by…

dozvědět se více
Distance control of air scraper nozzles in galvanizing lines

Měření tloušťky hliníku

Při výrobě hliníkových plechů je důležité znát jejich tloušťku. Bezkontaktní měřicí systém profil plechů měří pomocí kapacitního snímače. Během měření je současně určena také šířka plechu. Díky získaným údajům lze lépe nastavit vrátnou i další…

dozvědět se více
Measurement thickness of aluminum plates

Rozměry hliníkových disků

Při výrobě hliníkových disků je vyžadována maximální kvalita umožňující jejich nezbytnou jízdní stabilitu. K tomuto účelu jsou místo hmatových metod používány laserové skenery řady scanCONTROL od společnosti Micro Epsilon. Tyto snímače na…

dozvědět se více
Inspection of rims for geometric errors

Měření odvinutého množství materiálu z cívky

Metalurgické produkty jsou ve formě válcovaných pásů navíjeny za účelem přepravy do rolí. Při rozvíjení rolí k dalšímu zpracování je důležité vědět, kolik materiálu již bylo odvinuto. Snadné řešení v takové situaci nabízí optický snímač…

dozvědět se více
Testing coil unwinding

Průměr návinů

Za účelem přepravy jsou metalurgické produkty ve formě válcovaných pásů navíjeny do rolí. Při rozvíjení rolí k dalšímu zpracování je důležité vědět, kolik materiálu již bylo odvinuto. Snadné řešení v takové situaci nabízí optický snímač…

dozvědět se více
Measurement surface coil and detection of diameter

Hrana návinu

Za účelem přepravy jsou válcované plechy ve výrobě navíjeny do rolí. Těsně před navíjením a také po jeho dokončení je důležité zkontrolovat polohu a stav okrajů kovového plechu. K provádění těchto kontrol slouží optické mikrometry optoCONTROL.…

dozvědět se více
Inspection of edge condition of the metal strip

Thickness measurement of slabs during rough rolling

In order to monitor the slab thickness during the first rolling processes, laser distance sensors are used which measure from above onto the rolled material. Due to the high temperatures, steam and emulsions, measurement from a long distance is…

dozvědět se více
Monitoring slab thickness during rolling operations

Měření tloušťky kovových pásů

Při měření tloušťky kovových pásů mají optické metody založené na laserové triangulaci řadu výhod ve srovnání s jinými metodami. Měří se bez kontaktu a tudíž bez opotřebení. Navíc nezávisle na stavu materiálu je možné provést přesné geometrické…

dozvědět se více
Thickness measurement of metal strips

Dvojitá detekce před lisováním

Předtím, než jsou tvarované listy přiváděny do lisu, se používají laserové optické snímače, které umožňují detekci dvojitého listu. Dva senzory jsou namontovány nad a pod nekonečnými listy a poskytují hodnotu tloušťky nezávisle na přesné poloze…

dozvědět se více
Double sheet detection before pressing

Diameter monitoring on seamless rolled rings

optoNCDT ILR2250-100 laser distance sensors from Micro-Epsilon are used for this measurement task. They operate on the phase comparison method, which provides reliable results even on red-hot glowing measuring objects. The sensor is mounted at a…

dozvědět se více
Messer Durchmesser an nahtlos gewalzten Ringen

Měření teploty roztaveného železa a oceli

Infračervené teplotní snímače Micro-Epsilon měří teplotu taveniny v odlévacím zařízení těsně před naplněním forem. Naměřené hodnoty se používají k monitorování předepsaných teplot.

dozvědět se více
Iron and steel melting temperature measurement

Měření teploty při popouštění kovu

Během indukčního kalení mohou působit tlaky, které lze tlumit opětovným zahřáním na popouštěcí teplotu. Používány nicméně jsou teploty, které nedosahují hodnot používaných pro kalení. K měření teplot v těchto aplikacích slouží pyrometry od…

dozvědět se více
Non-contact temperature measurement during induction hardening

Měření a kontrola svárů po laserovém svařování

Plně automatické svařovací jednotky se nacházejí v mnoha průmyslových oblastech. Kontrola kvality ve formě kontroly je 100% nezbytná pro dosažení svarů bez závad. Snímače laserového profilu Micro-Epsilon sledují svařovací švy a okamžitě zjišťují…

dozvědět se více
Inspection and measurement of laser welds

Measuring system for thickness and width measurements of metal strips

thicknessCONTROL MWS 8201.LLT combines thickness and width measurements in one O-frame system equipped with three laser line sensors. Two sensors are integrated in the upper belt and one sensor in the lower belt. While the sensors continuously…

dozvědět se více
Measuring system for thickness and width measurements of metal strips

Measurement of width, cambering and diameter of metal strips

thicknessCONTROL C-frame systems are used for the precise determination of width, cambering and diameter of metal strips in shearing lines. These are equipped with three laser micrometers and detect the cambering when the strip stops. The width…

dozvědět se více
Measurement of width, cambering, diameter of metal strips

Měření podávání archu během lisovacího procesu

Zkreslení se obvykle měří pomocí několika laserových triangulačních ssnímačů optoNCDT 1420, které jsou umístěny po celém plechu. Rozmístění snímačů je provedeno tak, že laserový paprsek měří okraje listu, který je umístěn mezi horní a dolní částí…

dozvědět se více
Measurement of sheet metal infeed during pressing process

Measurement of the diameter of profiles

Optical micrometers from Micro-Epsilon are used to monitor the thickness of metal bars. With the X-Frame measuring system the diameter is measured continuously. Two laser micrometers measure the diameter with high resolution and measuring rate.…

dozvědět se více
Measurement diameter of profiles

Measurement of roll wear in the roll stand via the bearing gap

Capacitive displacement sensors are used to determine the wear of rollers. The roll wear is measured indirectly via the change in the bearing gap of the drive shaft. Thanks to the capacitive sensors, the measurement is continuous and with high…

dozvědět se více
Walzenverschleißmessung in Walzgerüst über Lagerspalt

Měření barvy pásů zinku ve výrobě

Na vysoce kvalitních pásech a deskách z titanzinku je ve výrobě prováděna speciální povrchová úprava. Zbarvení zinkových produktů tak lze určit již při vlastním výrobním procesu.

dozvědět se více
Measurement zinc color in production plant

Měření šířky při stříhání kovových pásů

Během výroby kovových pásů je často nutné výrobky po procesu válcování zkrátit na požadovanou velikost, k čemuž se používají elektrické nůžky. Správná vzdálenost je určena diferenčním měřením pomocí laserových snímačů Micro-Epsilon, takže…

dozvědět se více
Measurement of strip width when trimming metal strips

Optical thickness gauges for flat products

thicknessCONTROL MTS 8202 systems are used for process-reliable thickness measurement in cold rolling mills. Measurements are also possible on reflective and shiny surfaces, e.g., copper strip, coated metal and high-gloss aluminum. For these…

dozvědět se více
Optical thickness gauges for flat products

Optical thickness measurement in rolling mills

The new generation of thicknessCONTROL thickness gauges stands for exceptional performance and overcomes the challenges of one of the most difficult applications for optical thickness measurements. The systems are designed for use in hot rolling…

dozvědět se více
Optical thickness measurement in rolling mills

Testing the longitudinal profile of forming bars

In section rolling mills, shaped steels are usually rolled in reversing operation. After the hot rolled bars (up to 1200 °C) have left the rolling stand, they are checked for dimensional accuracy. Here, Blue Laser sensors measure the rod center…

dozvědět se více
Testing longitudinal profile of forming bars

Burr measurement in slitting lines

The cutting process causes burrs to form on the cut surfaces of the metal strips. For inline monitoring of the burr, scanCONTROL laser scanners are used, which permanently monitor the sheet edges. Thanks to the Blue Laser Technology, precise…

dozvědět se více
Degree of cut measurement in slitting lines

Kontrola svařovaných spojů na potrubí

Dokonalý svar je základním předpokladem těsnosti trubek. Během spirálovitého svařování se proto k vyrovnání svařovaných hran používají laserové skenery scanCONTROL, které přispívají k podstatně vyšší spolehlivosti svařování. Velkou výhodou při…

dozvědět se více
Inspection of welding seams of pipes

Kontrola profilu svarů

Automatické svařovací roboty se často používají ke svařování kovů. Svary, které se nacházejí na viditelných částech, musí splňovat určitá estetická kritéria, např. na nich nesmí být zbytky svarových housenek. Přímo za svařovací hlavou je proto…

dozvědět se více
Measurement and testing profile of the weld

Monitorování svarů v rámci kontrol potrubí

Vadné svary bývají častou příčinou netěsnosti potrubí. Po svařování jsou proto svary z vnější strany kontrolovány pomocí profilového skeneru scanCONTROL umístěného na zkušebním zařízení na potrubí. Po manuálním nastavení skener automaticky…

dozvědět se více
Weld seam tracking for pipeline inspection

Gap measurement in forming lines

Before welding pipes, the gap is monitored with laser scanners. The scanners provide precise readings, allowing the position of the center point to be output. In this way, the pipe is brought into the optimum position relative to the welding…

dozvědět se více
Gap measurement in forming lines

Coating thickness measurement with two synchronized thickness measurements

Two synchronized thicknessGAUGE systems are used for precise thickness measurement in coating processes. One system records the strip thickness before coating and one system monitors the thickness after the coating is applied. The coating…

dozvědět se více
Coating thickness measurement two synchronized thickness measurements

Měření teploty roztaveného kovu

Sledování teploty tekutého kovu je důležité pro udržení odpovídající teploty procesu při odlévání. Infračervená kamera thermoIMAGER TIM M05 nabízí správný spektrální rozsah ( 500 až 540nm), stejně jako kontinuální měřící rozsah od 900 ° C do 2000…

dozvědět se více
Temperature monitoring of liquid metal

Temperature measurement at the continuous casting plant

As efficiency increases, so does the stress on continuous casting equipment. This requires extensive process monitoring measures. For temperature measurement in continuous casting plants, ratio pyrometers are preferably used. These measure the…

dozvědět se více
Temperature measurement at continuous casting plant

Měření teploty ve válcovně za tepla

Ve frézovací lince se průběžně měří teplota tváření mezi jednotlivými válci. Micro-Epsilon nekontaktní infračervené pyrometry měří s krátkou dobou odezvy a z bezpečné vzdálenosti. Pro různé kovy a teplotní rozsahy jsou k dispozici IR teplotní…

dozvědět se více
Temperature measurement in the hot rolling mill

Fully automatic measurement of sheet metal

Dimensionics developed the Disionic Sheet Control measuring table for fully automatic testing of the dimensional accuracy of sheet metal. It operates with laser profile sensors by Micro-Epsilon. The sensors measure sheet metal blanks and check…

dozvědět se více
Fully automatic measurement of sheet metal

Měření vzdálenosti mezi válci

Kritickým rozměrem při procesech válcování kovů, plastů a dalších materiálů je vzdálenost válců od sebe a vzdálenost od válce k nosné ploše. V případě citlivých procesů a vysokých nároků na přesnost musí být tato vzdálenost nepřetržitě…

dozvědět se více
Messung Walzenspalt

Monitoring deformací formy při tlakovém lití hliníku

Monitoring tool deformation using inductive sensors based on eddy current enables high product quality combined with improved tool life and reduced rework. Usually, three to four eddyNCDT 3005 eddy current systems are used to ensure consistent…

dozvědět se více
Monitoring tool breathing for aluminum die casting