Přejděte přímo do hlavní navigace Přímý přístup k obsahu Přejít na subnav

Měření podávání archu během lisovacího procesu

Zkreslení se obvykle měří pomocí několika laserových triangulačních ssnímačů optoNCDT 1420, které jsou umístěny po celém plechu. Rozmístění snímačů je provedeno tak, že laserový paprsek měří okraje listu, který je umístěn mezi horní a dolní částí nástroje. Díky extrémně malému měřicímu bodu měří snímač také v nejmenších mezerách menších než jeden milimetr, které vznikají mezi oběma částmi nástroje.

Naměřené hodnoty jsou přenášeny do řídicí jednotky v analogové nebo digitální podobě. Umožňují vyvodit závěry o tom, kolik materiálu vtékalo. To například umožňuje regulovat přítlačnou sílu během probíhajícího procesu. Tím se snižuje odpad, spotřeba materiálu, prostoje a náklady.

Laserové triangulační senzory od Micro-Epsilon jsou robustní a vydrží silné mechanické zatížení, jako jsou vibrace a otřesy.