Přejděte přímo do hlavní navigace Přímý přístup k obsahu Přejít na subnav

Výška zdvihu

Výška zdvihu je faktor, který musí být měřen velmi často. Měření výšky zdvihu je nutné všude tam, kde automatické zvedací procesy usnadňují každodenní práci.Měřící systém může být následně instalován nebo integrován během přípravy systému.

Měření výšky zdvihu při údržbě mostů

Údržba mostů v některých případech vyžaduje jejich nazdvihnutí, např. kvůli výměně mostních opěr. K těmto činnostem se používají zvedáky určené pro těžký provoz. Zdvih každého zvedáku se měří pomocí lankového snímače, aby byla zajištěna jejich dokonalá synchronizace.

lift-height-measurement-bridges.jpg

Výška zdvihu cateringového vozidla

Cateringová vozidla hrají při osobní letecké dopravě důležitou roli, protože zajišťují dodávky občerstvení na paluby letadel. Zejména v případě letadla Airbus A380 mají cateringová vozidla problém s dosažením nakládacího otvoru. Z tohoto důvodu lze nakládací plochu umístit také na nůžkovou zvedací plošinu. K měření jejího chodu se dokonale hodí lankové snímače.

lift-heightcatering-vehicle.jpg

Měření zdvihu jehly vstřikovací trysky

Spalovací motory představují spojení mnoha různých technologií. K výkonu celého motoru přispívá přesnost každého jeho komponentu. Množství paliva vstřikované v motorech typu Common Rail je dáno výškou zdvihu a trváním zdvihu jehly vstřikovací trysky. Měření zdvihu komplikují teploty až 150 °C, tlak až 2000 bar a elektromagneticky citlivé prostředí. Miniaturní snímač NLS z produktové řady eddyNCDT měří pohyb jehly na špičce vstřikovací trysky, kde nedochází k ohnutí nebo stlačení jehly.

injector-needle-lifting.jpg

Aktivní pružný válec

Moderní autojeřáby se uplatňují všude, kde je nutné rychle zvedat těžká břemena, např. při odtahu porouchaných kamionů. Jejich operační rádius zahrnuje nejen zpevněné plochy, ale také otevřený terén. Autojeřáby proto mají adaptivní podvozek, který dokáže odpružení každé jednotlivé nápravy přizpůsobit danému terénu. K tomu slouží pružný válec vybavený snímačem polohy. Snímač monitoruje vychýlení válce a následně umožní nejlepší možné přizpůsobení danému terénu.

active-suspension-cylinder.jpg

Synchronization monitoring with draw-wire sensors in telescopic platforms

For electronic synchronization monitoring, a draw-wire sensor is used here. These are easy to integrate, very compact and offer high accuracy in addition to the large measuring range. For displacement measurement, the sensor is mounted on the lowest cylinder tube of the telescopic cylinder with the opening facing downwards. This prevents dirt or liquids from getting into the inside of the sensor. The steel cable with wire extension is guided from the sensor via deflection pulleys into the cylinder tube.

The sensor used is a type WDS-1500-P60-CR-P-M4 draw-wire displacement sensor with robust aluminum housing and a type WE-1500-M4 wire extension with M4 wire connection and 1500 mm wire length. In addition to the sensor used here, Micro-Epsilon provides a large number of other suitable draw-wire sensors for the same or similar applications, such as the MK77/MK60 series with a robust plastic housing.

synchronization-monitoring-draw-wire-sensors-_telescopic-platforms.jpg

Plošiny pro zvedání automobilů

Při výrobě automobilů mají mimořádný význam krátké doby montážních cyklů. Pro zajištění optimální ergonomie práce jsou vozidla na výrobní lince přepravována na zvedacích plošinách. V závislosti na prováděné činnosti lze výšku vozidel pro maximální efektivitu práce nastavit do optimální úrovně. Přesnost výškového nastavení je určena lankovými snímači od společnosti Micro-Epsilon. Tyto snímače jsou kompletně zabudovány do zvedací plošiny a přispívají k vyšší spolehlivosti a lepší produktivitě.

lift-platform-automotive.jpg

Výška zdvihu zvedací plošiny

Autojeřáby a zvedací plošiny jsou vybaveny bočními podpěrami proti převrácení. Jeřáb či plošinu lze používat pouze při plně vysunutých podpěrách, aby v případě dlouhého ramene nehrozilo nebezpečí převrácení. Kvůli nedostatku prostoru však mohou nastat situace, kdy plné vysunutí podpěr není možné. K měření délky vysunutí podpěr se používají lankové snímače od společnosti Micro-Epsilon. Pomocí těchto snímačů je stanoven limit dynamického zatěžovacího momentu na konkrétním místě. Pro maximální bezpečnost je navíc provedeno redundantní měření.

lift-platform-lift-height.jpg

Výška zdvihu obslužných regálových jednotek

Často používané automatické regálové jednotky usnadňují moderní skladování. Tato zařízení musí automaticky překonávat velké vzdálenosti a zboží s milimetrovou přesností umístit do regálu. K monitorování jejich pohybu se používají moderní laserové snímače a lankové snímače. V případě vzdáleností do 50 metrů jsou ekonomičtějším řešením lankové snímače. Na větší vzdálenosti se naopak hodí laserové snímače, které vzdálenost určují na základě principu „time of flight“. Snímače od společnosti Micro-Epsilon umožňují spolehlivé měření vzdáleností a přesné naskladnění a vyskladnění zboží.

rack-control-unit-lift-height.jpg

Monitoring cvičení na rehabilitačních strojích

Optimální provádění cviků hraje při rehabilitaci důležitou roli. Údaje z monitoringu jednotlivých cviků jsou trenérovi poskytnuty prostřednictvím sítě nebo chipové karty. Jako zdroj těchto informací slouží mimo jiné lankové snímače. Nespornými výhodami pro uživatele jsou jednoduchá montáž a dlouhá životnost těchto snímačů.

training-monitoring-rehabilitation-machines.jpg

Výška zdvihu vysokozdvižného vozíku

Velkou část přepravy ve firmách zajišťují vysokozdvižné vozíky. Riziko sklopení nákladu vysokozdvižného vozíku při zvedání výrobků je vysoké. Proto byla povolená rychlost omezena. Lankové snímače Micro-Epsilon měří aktuální výšku zdvihu a umožňují kontinuální regulaci rychlosti v závislosti na výšce výrobků.

forklift-lifting-height.jpg

Výška zdvihu synchronizovaných zvedacích systémů

Pro nákladní a železniční vozidla se stále častěji používají mobilní zvedací zařízení. V případě nákladních vozidel jsou tato zařízení často zkonstruována jako sloupové zvedáky. Naproti tomu železniční vozidla jsou obvykle zvedána na rámu. Jakýkoliv počet takových zvedacích zařízení lze kombinovat do jednoho systému. Každé zvedací zařízení má vlastní pohon umožňující zvedání, přičemž jednotlivá zařízení musí být synchronizována, aby byl zajištěn naprosto rovnoměrný pohyb bez výkyvů. Za tímto účelem je zvedací pohyb každého zařízení měřen pomocí lankových snímačů.

synchronized-lifting-system-lift-height.jpg

Měření výšky zvednutí válce

Kritickým rozměrem při procesech válcování kovů, plastů a dalších materiálů je vzdálenost válců od sebe a vzdálenost od válce k nosné ploše. V případě citlivých procesů a vysokých nároků na přesnost musí být zvedání horního válce nepřetržitě kontrolováno, aby byla zajištěna maximální kvalita výroby. K tomuto účelu jsou vhodné kontaktní induktivní a bezkontaktní metody měření. V případě kontaktních metod je snímač přichycen k vnější straně vedení válce. Změna mezery se přenáší na plunžr, přičemž změna polohy plunžru je měřena induktivním snímačem. V případě bezkontaktní metody se válec nachází ve výšce zdvihu mezi vysílačem a přijímačem optického mikrometru. Vyzařovaná světelná clona je částečně zakryta válcem. Zbytek světla prochází mezerou k přijímači. Mezeru lze vypočítat na základě měření množství světla.

roller-levitation-height.jpg