Přejděte přímo do hlavní navigace Přímý přístup k obsahu Přejít na subnav

Otáčky, házivost komutátoru, mezera kompresoru a turbíny

Když se části otáčejí, může být jejich rychlost vždy měřena. Pro tento účel jsou obvykle vhodné snímače rychlosti, které jsou přímo připojeny k hřídeli. Pokud to není možné, musí se použít i jiné měřící principy, např. Rotující část je měřena na přední straně. Aby bylo možné spolehlivě měřit rychlost v tomto uspořádání, musí být měřeny definované body na otáčku. Pro tento účel se používají snímače vířivých proudů, kapacitní a laserové snímače.

Detekce dynamiky rotoru turbodmychadla

Za účelem kontroly turbodmychadel v různých stavech zatížení jsou na zkušebních stolicích instalovány snímače polohy fungující na principu vířivých proudů. Miniaturní rozměry těchto snímačů a jejich odolnost vůči působení oleje a vysokým teplotám umožňují přesné měření mazací mezery hydrodynamicky uložených rotorových hřídelí.

detection-turbocharger-rotor-dynamics.jpg

Měření rychlosti na automatickém rozbrušovacím stroji

Dlaždice a speciální cihly jsou zpracovány na automatických rozbrušovacích strojích. Při této činnosti je kladen důraz na rychlost a nejvyšší možnou kvalitu. Důležitou roli zde hraje nastavení rychlosti otáčení, obvodové rychlosti brusného kotouče a rychlosti posuvu pohyblivého stroje. Posun stolu měří odolný lankový snímač s inkrementálním enkodérem. Tuto rychlost souběžně vypočítává a zobrazuje digitální tachometr.

speed-measurement-automatic-abrasive-cutting-machine.jpg

Turbodmychadla

Vedle úhlu rozváděcích lopatek je důležitým faktorem z hlediska výkonu turbodmychadla také rychlost lopatek na turbínovém kole. Rychlost otáčení lopatek se měří z přední strany. Z důvodu stále rostoucího namáhání materiálů a stále větších rychlostí se kromě hliníkových lopatek používají také lopatky titanové, které však pro měřicí technologie představují určité komplikace. Titan je velmi špatný elektrický vodič, což mimo jiné ztěžuje použití snímačů fungujících na principu vířivých proudů. Rychlost lopatek kolísá od 200 do 400 000 ot./min., a proto je její měření extrémně komplikované. Nicméně společnost Micro-Epsilon je díky speciální linearizaci a systému pokročilé elektroniky schopna rychlost hliníkových a titanových lopatek přesně měřit v celém jejím rozsahu.

measuring-rotation-turbocharger.jpg