Přejděte přímo do hlavní navigace Přímý přístup k obsahu Přejít na subnav

Odchylka, deformace, vlnitost

Pokud jsou objekty naloženy s určitou váhou nebo jsou volně stojící, objeví se vždy menší nebo větší deformace objektu. Měření této odchylky lze provést u větších objektů pomocí všech možných snímačů vzdálenosti. Na druhou stranu, pokud je třeba měřit vychýlení malé destičky, jsou pro tento účel nezbytné vysoce přesné měřicí systémy, jako jsou systémy vyvinuté firmou Micro-Epsilon.

Automated measurement of railway fishplates

The company Mills CNC is a supplier of machine tools. They use MicroEpsilon laser sensors for the automatic inspection of large, hot-rolled railway fishplates made of steel. These fishplates join two rails together and must be as straight and flat as possible. In a machine tool automation cell specially developed by Mills CNC for this task, both the bend and a twist of the fishplates are determined. For this measurement task, an optoNCDT 1750 Micro-Epsilon sensor with a large measuring range of 750 mm is mounted on a robot. Its compact sensor design and direct data output without external controllers enable easy integration.

automated-measurement-railway-fishplates.jpg

Zatěžovací zkoušky na křídlech letadel

Pro optimální chování během letu musí být křídla letadel při výrobě podrobena vibračním zkouškám. Ke křídlu je připojeno a synchronizováno 120 lankových snímačů wireSENSOR, které monitorují veškeré změny křídla ve vertikálním směru.

load-tests-airplane-wings.jpg

Měření rovinnosti displejového skla

Výroba displejů pro telekomunikační zařízení vyžaduje sklo o minimální tloušťce a vynikající rovinnosti. Stěžejní součástí kontrol kvality během výroby tohoto skla je měření a monitorování jeho rovinnosti. Výsledky těchto měření lze využít k optimalizaci výrobního procesu. Vzorky nejtenčích skleněných tabulí jsou ve zkušebně měřeny na přesné desce z tvrdého kamene. K jejich měření slouží laserové snímače, které využívají princip triangulace a dosahují přesnosti 5 μm.

dummy-900x600.jpg

Odklon/zakřivení ocelových pásů a pilových listů

Při výrobě a zpracování kovových pásů existuje celá řada měřitelných proměnných, které je nutné monitorovat, např. rovnost, zakřivení a prohýbání. Tyto parametry jsou kontrolovány pomocí tří optických mikrometrů. Dva vnější laserové mikrometry tvoří přímku. Prostřední mikrometr měří odchylku, a tedy odklon od této přímky. Poloha okraje plechu v laserovém paprsku není v tomto případě důležitá za předpokladu, že se nachází v dráze paprsků všech tří mikrometrů.

deflection-steel-strips-saw-blades.jpg

Systém pro testování rizika skřípání u různých kombinací materiálů

Společnost Ziegler Instruments z německého Mönchengladbachu vyvíjí a vyrábí zkušební systémy, které dokáží předpovědět riziko skřípání v důsledku nežádoucích vibrací. Tímto způsobem lze zkoumat vzájemné pohyby různých kombinací materiálů. Např. zvuky v osobním autě po ujetí 100 000 kilometrů lze v laboratoři nasimulovat během několika málo hodin.

system-testing-risk-creaking.jpg

Odklon lopatek rotoru

Jednou z aktivit institutu Fraunhofer IWES z německého Bremerhavenu je měření mechanického zatížení působícího na lopatky rotoru větrných elektráren. Lopatky rotorů jsou přichyceny na zkušebních stolicích a deformovány tahem lan. Jejich posun je při zkouškách měřen několika lankovými snímači wireSENSOR P115.

deflection-rotor-blades.jpg

Sledování upínací polohy nástrojů

Často jsou iniciátory a spínací kroužky, které poskytují spínací signál, používány k monitorování upínací polohy ve vysoce výkonných obráběcích strojích. Ty však vyžadují komplexní nastavení a konfigurace. Analogové snímače z řady Micro-Epsilon LVP nabízejí výrazná zlepšení. Válcový snímač je integrován do odjišťovacího zařízení a přímo měří upínací zdvih oje. Na ojí je upevněn prstenec, který slouží jako cíl pro senzor. Snímač LVP lze univerzálně použít s nejrůznějšími typy nástrojů díky extrémně kompaktnímu provedení snímače. Snímač dodává analogový signál podle pohybu zdvihu oje při upnutí nástroje. V důsledku toho je možné průběžné sledování bez toho, aby bylo nutné mechanicky nastavit spínací bod. Miniaturizovaná elektronická jednotka snímače může být umístěna v místě měření nebo v rozvaděči. Díky své vysoké přesnosti přispívá snímač LVP k výraznému přispění k stále rostoucím nárokům na přesnost a dostupnost obráběcích strojů.

monitoring-clamping-position-tools.jpg

Fully automatic measurement of sheet metal

Dimensionics developed the Disionic Sheet Control measuring table for fully automatic testing of the dimensional accuracy of sheet metal. It operates with laser profile sensors by Micro-Epsilon. The sensors measure sheet metal blanks and check them for width, length, angle, straightness, deflection (convex/concave), and the planarity of the sheet metal edges.

Two scanCONTROL 3000 laser profile scanners are mounted on the XY table. Each scanner has a measuring range of 25 mm and is guided over two edges in the X or Y direction of the sheets. The Blue Laser technology ensures the sensors achieve maximum precision and reliable results on demanding metallic surfaces.

fully-automatic-measurement-sheet-metal.jpg

Měření rovinnosti ve válcovnách

Požadavky na kvalitu povrchu válcovaných plechů se neustále zvyšují. Ať už se jedná o ocelové plechy sloužící k výrobě gastronomických zařízení pro velké kuchyně nebo hliníkové plechy určené k výrobě automobilů, zákazník vždy požaduje dokonale vypadající výrobek vysoké kvality. K zajištění rovinnosti plechů se proto ve válcovnách používají různé měřicí přístroje. Rovinností se míní rovnost povrchu plechu v situaci, kdy plech není vystaven zatížení.

flatness-measurement-rolling-mills.jpg

Kontrola rovinnosti keramických obkladů

Při výrobě keramických obkladů a podobných produktů hraje klíčovou roli důsledná kontrola kvality. Ohnutí obkladů je s přesností na 0,1 μm měřeno pomocí tří snímačů polohy fungujících na triangulačním principu. Pro měření konkávního nebo konvexního ohnutí lze zadat samostatné výchozí hodnoty.

flatness-inspection-ceramic-wall-tiles.jpg