Přejděte přímo do hlavní navigace Přímý přístup k obsahu Přejít na subnav

Bezkontaktní měření teploty, teplota povrchu, inteligentní pyrometr

Teplota je důležitým parametrem v mnoha procesech a musí se často měřit a hlídat. Bezkontaktní měření teploty pomocí infračerveného záření je často lepší alternativou než klasickými dotykovými metodami. Bez měření teploty touto metodou si již nelze představit v souvislosti s údržbou strojů, během kontroly procesů a kvality. Inteligentní ruční jednotky se používají pro mobilní použití. Stacionární infračervené senzory jsou vhodné, pokud má být teplota trvale měřena v jedné poloze.

Měření teploty při popouštění kovu

Během indukčního kalení mohou působit tlaky, které lze tlumit opětovným zahřáním na popouštěcí teplotu. Používány nicméně jsou teploty, které nedosahují hodnot používaných pro kalení. K měření teplot v těchto aplikacích slouží pyrometry od společnosti Micro-Epsilon.

tempering-temperature-measurement.jpg

Měření teploty v zařízeních na míchání asfaltu

V zařízeních na míchání asfaltu se měří teplota minerální směsi a také teploty po míchání. K tomuto účelu slouží infračervené snímače Micro-Epsilon, které dokáží spolehlivě fungovat i za nepříznivých podmínek prostředí.

dummy-900x600.jpg

Měření teploty stavebních materiálů

Teplotní snímače Micro-Epsilon nacházejí široké uplatnění při výrobě stavebních materiálů, kde kvalita výroby a produktivita do značné míry závisejí na monitorování a regulaci teploty. Klíčovými oblastmi jejich využití jsou výroba cementu, výroba sádrokartonových desek a zpracování stavebního skla.

dummy-900x600.jpg

Bezkontaktní infračervené měření teploty plastových fólií

Bezkontaktní měření tenkých plastových fólií představuje náročný úkol. V závislosti na typu plastu musí být měření provedeno při různých spektrálních rozsazích. V rámci výzkumu a vývoje potiskovatelných materiálů je povrchová teplota rozehřátých plastových fólií určena pomocí pyrometru CTP-7 (spektrální rozsah: 7,9 µm). K bezkontaktnímu měření plastových fólií je vhodný také teploměr thermoMETER CTP-3 se spektrálním rozsahem 3,43 µm.

non-contact-temperature-measurement-plastic-film.jpg

Měření teploty šroubů

Pro snadné lisování jsou šrouby předehřány na teplotu 400 °C až 500 °C. K měření teploty se používají pyrometry Micro-Epsilon. Udržení optimální teploty předehřívání je důležité pro zajištění bezproblémového výrobního procesu a zvýšení procesní rychlosti.

dummy-900x600.jpg

Měření teploty brzdových kotoučů univerzitní formule

Za účelem optimalizace brzdového systému závodního automobilu High Octane Motorsports e.V. provádí Univerzita Erlangen-Nürnberg při silničních testech měření nárůstu teploty na brzdových kotoučích.

brake-disc-temperature-measurement-formula-student.jpg

Měření teploty roztaveného železa a oceli

Infračervené teplotní snímače Micro-Epsilon měří teplotu taveniny v odlévacím zařízení těsně před naplněním forem. Naměřené hodnoty se používají k monitorování předepsaných teplot.

molten-iron-steel-temperature-measurement.jpg

Měření teploty lahvového a dalšího obalového skla

Na jednotlivých stanicích sklářské linky jsou instalovány speciální snímače sloužící k nepřetržitému monitorování teploty.

bottle-hollow-glass.jpg

Měření teploty při výrobě fólií

Infračervené snímače teploty od společnosti Micro-Epsilon měří teplotu fólií před tříválcovým kalandrem. Přesné výsledky měření umožňují optimální regulaci procesních teplot, a tím i konzistentně vysokou kvalitu výroby.

film-extrusion.jpg

Měření teploty při odlévání

Měření a evidence výrobních parametrů ve slévárnách hraje stále důležitější roli při plnění kvalitativních požadavků. Zvláštní pozornost je v tomto případě nutné věnovat teplotě výrobního procesu.

molten-iron-steel-temperature-measurement.jpg

Měření teploty při vytvrzování sádry

Stacionární teplotní snímače Micro-Epsilon přispívají k optimalizovanému používání příměsí během vytvrzování sádry. Nepřetržité monitorování teploty v průběhu tvrzení umožňuje okamžitou detekci chyb, čímž podstatně zvyšuje kvalitu.

dummy-900x600.jpg

Měření teploty při zpracování skla

Při ohýbání a tvarování tabulového skla je nutné brát ohled na přesnou teplotu na jeho povrchu. Společnost Micro-Epsilon proto vyvinula speciální pyrometry určené k měření během výroby skla.

glass-machining.jpg

Měření teploty při výrobě skla

Teplota hraje ve sklářství důležitou roli v celé řadě výrobních procesů. Výrobci potřebují znát přesné informace o teplotě průhledných předmětů (skla) i neprůhledných předmětů a objektů (forem, klenby a bočních stěn sklářské pece).

glass-machining.jpg

Měření teploty při procesu vytvrzování

Výroba s trvale vysokou kvalitou vyžaduje přesné měření teploty zpracovávaných kusů během vytvrzování. Díky svým vlastnostem se bezkontaktní infračervené snímače Micro-Epsilon dokonale hodí k monitorování procesů vytvrzování.

hardening.jpg

Non-contact body temperature measurement using thermal imaging cameras

The Acrovision AFS-100 Fever Screening Solution detects elevated body temperatures. It is used in public institutions such as airports, schools and hospitals, at service providers, manufacturers and in public transportation as an effective instrument to measure the temperature of the skin surface. The system consists of a thermal imaging camera, an ambient reference radiator and a monitor. The British company Acrovision relies on technology from Micro-Epsilon for this system. For temperature measurement, the thermoIMAGER TIM QVGA-HD-T100 camera is used.

non-contact-body-temperature-measurement.jpg

Měření teploty při chlazení

Na čerstvě vylisovaných kovových předmětech se provádí chlazení. K zajištění vysoké kvality hotového výrobku je nutné rychlost chlazení regulovat. K měření teploty při těchto aplikacích jsou obzvláště vhodné bezkontaktní teploměry značky Micro-Epsilon.

cooling-process.jpg

Měření teploty potravin

Nezbytným předpokladem zajištění kvality potravin je nepřetržité sledování teploty při jejich výrobě, skladování a prodeji. Během skladování, přepravy a výroby potravin, jako např. při pečení, mražení a pražení, nacházejí uplatnění zejména bezkontaktní infračervené teploměry.

foodstuffs.jpg

Měření teploty lepeného dřeva

Po vysušení a roztřídění jsou dřevěné lamely rozřezány na požadovanou délku, slepeny a následně slisovány. Za účelem vytvrzení lepidla jsou lamely sušeny mikrovlnami, přičemž jednotlivé vrstvy lepidla se měří pomocí velmi malého infračerveného měřicího bodu. Extrémně malý průměr měřicího bodu teploměrů Micro-Epsilon umožňuje bezproblémové měření.

dummy-900x600.jpg

Měření teploty v pájecích systémech

Kovové zuby pilových listů jsou připevněny v pájecích strojích. Přesnou regulaci při tomto procesu zajišťuje rychlé měření teploty pomocí infračervených teploměrů, které současně brání mechanickému namáhání pilových listů a riziku vzniku prasklin.

dummy-900x600.jpg

Měření dotykové teploty

Dotyková teplota představuje důležitý parametr vnímané kvality povrchu. Teplotu, kterou materiál pocitově má při dotyku, lze určit měřicím systémem. Pokud je tento parametr znám, může být vyvoláno objektivní vnímání kvality. Naměřené hodnoty jsou zobrazeny pomocí dotykového referenčního systému (stupnice Sensotact). Fyzickým základem pro tyto hodnoty je měření povrchové teploty měřicí fólie. Následně je možné kontinuální měření pomocí referenční stupnice. Měřicí systém používá teplotní snímače thermoMETER CSmicro.

measuring-haptic-contact-temperature.jpg

Surface inspection using thermal imaging cameras

Different temperatures in a workpiece can be an indication of faulty production. Thermal imaging cameras visualize these so that workpieces can be automatically checked for various geometrical features or conclusions can be drawn about their quality. The "imess" company relies on the thermoIMAGER series of thermal imaging cameras from Micro-Epsilon in its inline inspection machines for quality control and dimensional accuracy testing. With its turnkey systems, imess serves numerous industries and applications.

surface-inspection-thermal-imaging-cameras.jpg

Měření teploty v papírenství a ve výrobě obalů

Bezkontaktní infračervené teploměry od společnosti Micro-Epsilon se používají k rychlému a bezkontaktnímu měření teploty při výrobě papírových výrobků, zejména při jejich potahování a sušení.

paper-packaging-industry.jpg

Měření teploty tavicích pecí

Bezkontaktní měření teploty sklářských pecí, tavicích pecí a podavačů ve stále větší míře nahrazuje měření pomocí termočlánků. Společnost Micro-Epsilon vyrábí infračervené systémy pro měření teplot, které jsou speciálně určeny k těmto účelům a dokáží bez chlazení fungovat při teplotě prostředí až 250 °C.

melting-furnace.jpg

Využití termokamery TIM 160 při vstřikování

Výrobci vstřikovaných dílů z plastů musí splňovat stále vyšší kvalitativní požadavky koncových uživatelů, a to zejména automobilek. V důsledku tohoto vývoje celosvětově roste význam online kontroly teploty, která se provádí bezprostředně po vytlačování.

temperature-measurement-injection-mould-applications.jpg

Měření teploty při výrobě a zpracování oceli

Infračervené teploměry od společnosti Micro-Epsilon nacházejí uplatnění v téměř všech fázích výroby oceli a hliníku. Přesné pyrometry Micro-Epsilon jsou zdrojem spolehlivých dat pro efektivní řízení procesů. Naše systémy se používají např. při odlévání, předehřívání, válcování za tepla a za studena, kování, žíhání a kalení.

dummy-900x600.jpg

Extruze - měření teploty

Přesné měření teploty na několika místech je nezbytné pro vytlačování: po předehřátí šroubu, při vypouštění profilu z lisovací formy a při ochlazení vytlačeného výrobku. Dodatečná kontrola teploty nástroje se obvykle provádí za účelem dosažení optimálních výsledků výroby.

dummy-900x600.jpg

Controlling infrared elements for precise temperature monitoring

Measuring the temperature of the radiation source and the ambient temperature are not sufficient to make clear decisions about the heating behavior of the target itself. Therefore, the product temperature must be monitored and analyzed, which is why Ceramicx uses IR temperature sensors from Micro-Epsilon. The measurement values provided allow conclusions to be made about the state of the finished product and help control the heating system. The thermoMETER CT sensors with external controller can be firmly installed into the heating systems during production. The compact and robust design makes space-saving installation possible. The sensor head is robust against high temperatures allowing the sensors to be fixed inside the heater housing looking directly at the object to be heated. The measurement is performed on a non-contact basis as direct surface contact via temperature probes would damage the component and is also not normally practical.

The infrared elements equipped with Micro-Epsilon sensors offer precise and repeatable process control of the end products. Therefore, the reject rate can be minimized while the controlled temperature regulation has a positive effect on energy consumption.

controlling-infrared-elements-precise-temperature-monitoring.jpg

Měření teploty na deskách plošných spojů

Vysoce kvalitní desky plošných spojů s komponenty pro povrchovou montáž (SMD) se opravují na speciálních pracovištích. Při odstraňování vadných součástí a zbytků pájky, nanášení pájecí pasty a při pájení nových komponentů se používá horký vzduch. Proces opravy začíná automaticky, jakmile povrch desky dosáhne konkrétní teploty, což zjednodušuje výměnu vadných komponentů SMD. Automatické spuštění navíc významnou měrou snižuje tepelné namáhání desky a zkracuje dobu opravy. Pro přesná měření teploty společnost Finetech používá bezkontaktní infračervený teploměr thermoMETER CT značky Micro-Epsilon.

temperature-measurement-pcbs.jpg

Temperature monitoring of drive batteries during handling and transport

A high-resolution thermal imaging camera, thermoIMAGER TIM QVGA from Micro-Epsilon, monitors the thermal properties of the drive batteries either during unstacking or on a conveyor belt. For this measurement task, the camera is mounted stationary or guided to the measuring point by a robot arm. With a single, non contact measurement, it detects the temperature profile of the entire battery surface. The individual measurement is sufficient to reliably identify possible hot spots and defects on the battery. Thanks to a frame rate of 80 Hz, short cycle times and high throughput can be achieved.

temperature-monitoring-drive-batteries.jpg

Měření teploty v zařízeních pro vakuové tváření

Zařízení pro vakuové tváření se používájí například k zakázkové výrobě ochrany zubů. K tomuto účelu je rozehřána a v podtlaku tvarována speciální fólie. Pro zajištění správné teploty a elasticity zpracovávané fólie je pomocí teploměru thermoMETER CS bezkontaktně měřena její teplota. Měření je rychlé, přesné a bez jakéhokoliv vlivu na měřený předmět.

temperature-measuremen-vacuum-mold-equipment.jpg

Měření teploty tunelových pecí

Nezbytnými pomocníky pro optimální regulaci provozu pecí a spolehlivé měření vnitřní teploty jsou přesné pyrometry. Při stacionárním měření na peci se dokonale osvědčily teplotní snímače od společnosti Micro-Epsilon.

dummy-900x600.jpg