Přejděte přímo do hlavní navigace Přímý přístup k obsahu Přejít na subnav

Measuring acceleration & inclination

Suitable for monitoring tasks and predictive maintenance of systems, acceleration sensors from Micro-Epsilon reliably and precisely measure accelerations of sensitive plant components. Excellent angular accuracy and resolution make the inclination sensors from Micro-Epsilon ideally suitable for precise measurements in laboratory and industry.

Analyzing the opening behavior of a car tailgate

Tailgates of motor vehicles can be opened and closed automatically. The tailgate is partly guided by hand up to an opening angle of about 15 degrees and then opens fully automatically. After hitting the stops, the tailgate must not visibly post-oscillate. The high-precision INC5701D inclinometers from Micro-Epsilon are used in order to precisely analyze this opening behavior. In addition to the INC5701D inclination sensor, the measurement was also carried out using a rotary angle sensor as a reference. The inclination sensor is to replace it. While both systems provide precise and reliable measurement values, the Micro-Epsilon inclinometer provides significant advantages during installation

analyzing-opening-behavior-car-tailgate.jpg

Zarovnání solárních panelů

Aligning solar panels in relation to the course of the sun increases the energy yield, and therefore the effectiveness of a solar panel. Only if the solar panels are always at an optimum angle to the sun, can they achieve their maximum output. INC5701 inclination sensors check the inclination of the solar panels at regular intervals and, thanks to their high angular accuracy and temperature stability, provide reliable results even with large temperature fluctuations.

alignment-solar-panels.jpg

Monitoring the vertical alignment of high-bay racks

Fully automated high-bay warehouses often take on enormous dimensions. Lengths of around 80 m and heights of around 50 m can be achieved. Precise alignment of the racks is crucial for the fully automatic supply and removal of the stored goods. These high-bay racks must be precisely positioned vertically, as even small deviations can change the distances to the automated transport systems and therefore cause errors in the storage and retrieval process. For this reason, INC5701 inclination sensors are used, which permanently monitor the stability of the racks in the upper third. Movements and deviations are detected at an early stage and prevent the stored goods from jamming or even falling down.The INC5701 inclination sensors are connected to the control system or a PC via analog output signals (current and voltage signal) or as RS485 network in combination with the Industrial Ethernet interface modules IF1032 (Ethernet) and IF2030 (PROFINET).

monitoring-vertical-alignment-high-bay-racks.jpg

Snížení rizika převrácení nákladních vozů

Pro zvýšení bezpečnosti nákladních vozů se používají automatické brzdové systémy. Brzdy se aktivují, když se boční zrychlení nakládacího vozu stane příliš vysoké v důsledku vysokých rychlostí a těsných zatáček a nakládací vůz hrozí převrácením. Brzdění snižuje rychlost nakládacího vozu a snižuje tak boční zrychlení a riziko převrácení. Akcelerometry řady ACC53 od Micro-Epsilon se používají pro elektronické brzdové systémy, které spolehlivě zaznamenávají zrychlení nakládacího vozu.

reduced-risk-tipping-loading-wagons.jpg

Measurement of track position errors

In rail transport, the new construction and reconstruction of track sections is subject to ever increasing requirements. A faultless track geometry is essential, especially for high-speed lines. In order to ensure this, so-called tamping machines are used, which compact the ballast lying under the sleepers to give the track the necessary grip and avoid positional errors. To evaluate the exact position of the track, precise information about the condition and position of the track in front of the track tamping machine is required. Two INC5701 inclination sensors from Micro-Epsilon record the transverse and longitudinal inclination in a mobile measuring device and transmit this information to the tamping machine driving behind it.

measurement-track-position-errors.jpg

Positioning of suction pipes for suction dredgers

Suction dredgers are seagoing vessels that collect sand and silt from the seabed in order to transport it over long distances. They are used for the construction and maintenance of ports and waterways as well as for land reclamation. On the end of the suction pipe a so-called trailing drag head is connected which is moved along the seabed in order to suck in the sediments. To enable the dredgers to work precisely and to avoid costly reworking, the suction pipes are positioned with high accuracy. For positioning tasks, the precise and dynamically compensated inertialSENSOR INC5701 inclination sensors are used. These sensors are installed in a water- and pressure-tight stainless steel housing underwater on the suction pipe.

positioning-suction-pipes-suction-dredgers.jpg

Position monitoring when anchoring a tripod

In offshore wind turbines, tripods act as the foundation. In order to mount the wind turbine on it, the tripod must be stable and requires precise horizontal alignment. To ensure this, sensors monitor the position during the anchoring process in the water. Therefore, INC5701 inclination sensors are used on the upper end of the tripod to be anchored. The sensors transmit the position value to the ship from where the entire anchoring process is controlled. During the anchoring process, high forces act on both the foundation and the sensors as the tripod is rammed into the seabed using a crane device. The inclination sensors from Micro-Epsilon have a high shock resistance and so can be used even in harsh ambient conditions. Once the foundation has been anchored, the inclination sensors can be removed in order to be reused in the next monitoring task.

industry-energy-technology.jpg

Měření kmitání hnacího ústrojí ve větrných turbínách

Kmitání hnacího ústrojí (nevyváženost rotoru, přetížení) překračující mezní hodnoty může vést k selhání ostatních součástí a částí dalších důležitých zařízení. Předpokladem pro včasné rozpoznání poškození a pro prediktivní údržbu je bezpečné a přesné měření kmitání ložiska rotoru, převodovky (valivá ložiska, ozubená kola) a generátoru. K měření těchto kmitů se používají vysoce přesné a teplotně stabilní akcelerační senzory od Micro-Epsilon.

oscillation-measurement-drive-train-wind-turbines.jpg

Measurement of the torsional stiffness of motor axles

A decisive factor for the service life and reliability of an engine is the torsional strength of the engine axle. In order to determine the torsional resistance, INC5701 inclination sensors detect the twisting of the axis at a defined torsion. For this purpose, two inclination sensors from Micro-Epsilon are mounted in a transverse direction at both ends of the horizontally aligned axis. One end of the motor axis is firmly fixed. The other end is subjected to torsion using a hydraulic device. The two inclination sensors continuously record the twisting of the axle in relation to the torsion applied and provide precise measurement results.

measurement-torsional-stiffness-motor-axles.jpg

Sledování oscilace věže

Snímače zrychlení se používají ve větrných turbínách, aby monitorovaly kmitání věže. Když je kmitání příliš silné, lopatky rotoru jsou z větru odstraněny.

monitoring-tower-oscillation.jpg

Sledování stavu ložisek

Neplánované prostoje z důvodu poškození ložisek mohou způsobit vysoké náklady. Pokud je poškození ložiska zjištěno včas,provádějí se údržbářské práce během plánovaných prostojů a náklady jsou minimalizovány. Snímače od Micro-Epsilon se používají díky jejich dobrému poměru signál-šum pro včasnou detekci poškození ložiska. Měřují statické i dynamické zrychlení, a proto jsou vhodné také pro měření vibrací na ložiscích s velmi nízkými otáčkami válce (≤ 0,2 Hz). Díky vysokému rozlišení a teplotní stabilitě se snímače používají pro měření v ropném a plynárenském / petrochemickém průmyslu, v elektrárnách pro výrobu energie, v těžbě, v ocelářském a cementářském průmyslu a ve výrobě papíru.

condition-monitoring-bearings.jpg