Přejděte přímo do hlavní navigace Přímý přístup k obsahu Přejít na subnav

Průhyb / rovinnost litých hliníkových víček

Po zalití hliníkových víček a před frézováním těsnicích ploch musí být víčka ručně zarovnána a roztříděna na OK / NOK. Tento proces probíhá v drsném prostředí (slévárenské prostory). Dříve používaná tlačítka měřícího zařízení podléhají velmi vysokému opotřebení a musí se neustále měnit.Pro minimalizaci se zákazník rozhodl pro bezkontaktní měřicí systém vířivých proudů. Měření bylo obzvláště důležité, aby snímače s vířivým proudem poskytovaly spolehlivé měřené hodnoty. Díky možnosti 3-bodové linearizace se podařilo úspěšně vše zprocesovat i při komplikovaných geometriích objektech.