Měření polohy čelních skel

V případě automatické instalace skel hraje zásadní roli finální vzhled produktu. Vedle tvaru, stability, barvy a dalších faktorů finální vzhled závisí také na poloze skla v rámu. Sklo musí být umístěno v poloze, která je co nejvíce vystředěná. Laserový skener při montáži skel automaticky detekuje, jestli jsou parametry mezery na všech stranách stejné. V případě zjištění rozdílů lze sklo snadno přemístit do správné polohy. Extrémně složité podmínky vyplývající z různých stupňů odrazivosti skla a rámu (kov, dřevo, plast) nemají na kvalitu naměřených dat vliv.

Doporučená technologie senzorů

2D/3D laserové kamery pro měření profilu

MICRO-EPSILON Czech Republic
Na Libuši 891
39165 Bechyně, Czech Republic
info@micro-epsilon.cz
+420 381 213 011
+420 381 211 060