2D/3D laserové kamery pro měření profilu

scanCONTROL

Laserové skenery pro měření profilu ze série scanCONTROL patří mezi nejvýkonnější profilové skenery na světě s ohledem na přesnost a rychlost měření. Detekují, měří a vyhodnocují profily na různých površích měřených povrchů.Dostupné modely jsou vhodné pro četné průmyslové aplikace. Mnoho měřících úloh může být vyřešeno pomocí standartního softwaru Configuration Tools. Naprogramované skenery mohou být vybrány pro běžné měření, pro integrátory jsou dostupné modely pro vlastní programování.

Podrobnosti
  • Kompaktní velikost s integrovaným vyhodnocováním: není potřeba žádný externí ovladač
  • Vysoké rozlišení profilu pro zachycení nejmenších detailů
  • Vysoká vzorkovací frekvence dynamická měření
  • Výkonné softwary pro konfiguraci a vizualizaci
  • SDK pro integraci do jednotlivých softwarových prostředí
  • Prokázaná provozní spolehlivost při dlouhodobém testovacím měření (24/7)

Typické měřící úlohy:

Profil, šířka, výška, hloubka, hrana, drážka, mezera, úhel, zaoblenost, přítomnost, rovinnost, deformace, atd.

Profilometr s modrým laserem

Laserové snímače s modrou laserovou linkou se používají pro měření profilů s organickými a průhlednými předměty, stejně tak i pro měření žhavých kovech. Umožňuje vyšší stabilitu signálu - modré laserové světlo neprochází měřícím objektem kvůli kratší vlnové délce laseru. Ve srovnání s červenými lasery umožňují modré laserové senzory spolehlivější měření na žhavých a organických objektech - červený laser proniká dovnitř materiálua signál tím ztrácí na stabilitě.

Kompaktní snímače profilu

Kompaktní velikost v kombinaci s nízkou hmotností snímače otevírá nové oblasti použití při měření profilu. Řídicí jednotky snímačů profilu scanCONTROL jsou integrovány v samotném pouzdru snímače - zjednodušují tím uspořádání kabeláže a mechanickou integraci do strojů a zařízení. Díky svým rozměrům a vysoké profilové frekvenci jsou snímače profilu ideální pro dynamická měření, např. v řízení výroby nebo při montáži na roboty.

Flexibilní integrace se čtyřmi různými třídami snímačů

Pro přenos přímého profilu S integrovanou elektronikou pro výpočet a vyhodnocení dat
COMPACT HIGHSPEED SMART HIGHSPEED SMART
až 300 Hz až 10.000 Hz až  300 Hz až 10,000 Hz

Intelligent SMART scanner: large range of features for numerous measurement tasks

Integrované vyhodnocení, kalkulace a výstupní profilová data
Integrované vyhodnocení, kalkulace a výstupní profilová data
Simplifies alignment by adjusting tilted profiles
Simplifies alignment by adjusting tilted profiles
Tracking and measuring complex profiles, e.g., for inspection of adhesive beads
Tracking and measuring complex profiles, e.g., for inspection of adhesive beads

Různé možnosti přenosu dat

Senzory lze snadno integrovat do existujícího zákaznického softwaru buď prostřednictvím dostupných SDK knihoven nebo standardu GigE Vision (integrace do softwaru pro zpracování obrazu). Snímače třídy scanCONTROL SMART mohou přímo přenášet naměřená data do řídicích systémů pomocí následujících rozhraní:

  • Ethernet (UDP nebo Modbus TCP)
  • RS422 (ASCII nebo Modbus RTU)
  • Analogový, digitální (spínací) signál (se scanCONTROL výstupní jednotkou)
  • Profinet, Ethernet/IP, EtherCAT (se scanCONTROL Gateway)
Příklady použití

MICRO-EPSILON Czech Republic
Na Libuši 891
39165 Bechyně, Czech Republic
info@micro-epsilon.cz
+420 381 213 011
+420 381 211 060