3D View: Interaktivní 3D vizualizační software

Třetí rozměr naměřených dat se získává relativním pohybem mezi snímačem a měřeným objektem. Přiřazení souřadnice Y se provádí pomocí triggeru, nebo CMM čítačů.

ScanCONTROL 3D-View je navržen pro posuzování a export těchto 3D dat. Tento software umožňuje interaktivní zkoumání 3D dat a export online nebo offline naměřených údajů v běžných datových formátech (.asc, .stl). 3D View také umožňuje konfiguraci senzoru scanCONTROL.

  • Zobrazení sekvence profilu
  • Offline nebo real-time zobrazení 3D profilů
  • Synchronizace směru jízdy (např. pomocí enkodéru)
  • Synchronizace směru snímání (např. pomocí enkodéru)
  • 2D export sekvence profilu (.png)
  • 3D export (.asc, .stl) pro CAD programy

Stažení 3D View

MICRO-EPSILON Czech Republic
Na Libuši 891
39165 Bechyně, Czech Republic
info@micro-epsilon.cz
+420 381 213 011
+420 381 211 060