Kontakt
Ke stažení

Konfigurační software

Software pro snímače profilu

scanCONTROL Configuration Tools je software pro konfiguraci snímačů scanCONTROL v operačním systému Windows. Používá se pro konfiguraci všech snímačů řady scanCONTROL. Pomůže Vám nastavit snímač, zobrazit profily, uložit/nahrát a exportovat profily.

V kombinaci se scanCONTROL řady SMART a softwaru Configuration Tools se rozvine plná síla zmíněné konfigurační aplikace. To umožňuje nastavení komplexních měřících úloh přímo na řídící jednotce snímače včetně všech výstupů.

Stažení scanCONTROL Configuration Tools

Nastavení snímačů scanCONTROL

Všechny snímače scanCONTROL nabízí mnoho různých možností a nastavení. Všechna tato nastavení jsou přístupná pomocí softwaru Configuration Tools. Jednou z možností je zpřístupnění obrazu přímo z matrice snímače pro jeho optimální nastavení na požadovaný objekt. Tento pohled zobrazuje živý obraz matrice a pomáhá eliminovat odrazy na cílové ploše.

Zobrazit, uložit, načíst a exportovat profily

Jeden profil se v závislosti na typu snímače skládá z 640 nebo 1280 kalibrovaných měřicích bodů. Tyto profily jsou přenášeny přes FireWire, nebo Ethernet do PC. Software Configuration Tools pro snímače scanCONTROL poskytuje možnost zobrazit nebo uložit tyto profily v reálném čase. Speciálně pro velmi rychlé procesy je to naprosto nezbytná funkce, protože je také možné profily znovu nahrát a následně je analyzovat krok za krokem. Pro další analýzy je také možné exportovat profily do formátu kompatibilním s MS Excel.

Řešení Plug&Play pro měřicí úlohy

Snímače řady SMART jsou vybaveny inteligentními řídícími jednotkami pro základní vyhodnocování profilu bez dalšího hardwaru (IPC nebo podobný). Software Configuration Tools byl navržen pro snadnou parametrizaci algoritmu analyzování profilu u snímačů řady SMART. Cílem je vyřešit komplexní úkol měření tím, že kombinuje malé programy, jako mezera, úhel, extrémy, drážky nebo šev do jednoho individuálního řešení bez know-how v oblasti programování.

Parametrizace měřicích úloh

Software scanCONTROL ConfigurationTool nabízí asi 30 základních programů, z nichž si můžete vybrat a které lze snadno a rychle nakonfigurovat. Nastavené parametry a výsledky se okamžitě zobrazí na obrazovce. Například pro měření úhlu jednoduše zvolíte dvě referenční čáry, mezi nimiž se pak úhel automaticky dopočítá. Každý měřicí program také poskytuje možnost vyříznout zajímavé části profilu a tím ignorovat zbytek zobrazovaného profilu. Pro měřící úlohy dynamických aplikací je k dispozici také funkce "dynamic tracking" pomocí které lze snadno vytvořit pomocí kotevního bod.

Kombinování výsledků

Po parametrizaci jednotlivých měřicích programů mohou být výsledné hodnoty měření kombinovány. Tímto jednoduchým způsobem mohou být vyhodnoceny hodnoty z několika úhlů, měřeny vzdálenosti bodů a rovných čar, nebo lze body promítat na rovné čáry. Jsou měřící úlohy, které standardně nelze provést jediným měřícím programem. Pomocí scanCONTROL Configuration Tools lze více parametrů vyhodnotit a to bez zdlouhavých vnějších výpočtů. Senzor produkuje kombinované naměřené hodnoty v reálném čase, flexibilita měření je téměř neomezená.

Analýza naměřených hodnot

Pomocí analytického nástroje "Result Monitor" lze zobrazit a analyzovat naměřené hodnoty zaznamenaných profilů a online profilů, což umožňuje efektivně vyhodnocovat měření. Navíc je k dispozici integrovaná CGM analýza (capability gauge measurement) a další statistické parametry (např. Překročení mezní hodnoty, průměrné hodnoty).

Software umožňuje export těchto hodnot pro účely archivace nebo pro další analýzu.

Výstupy a výsledky

Po nastavení všech požadovaných programů poskytuje software přehled všech výsledků měření. Definováním limitních hodnot je možné nastavit i hodnocení OK/NOK, přičemž v komplexních případech je možné použít logické funkce (spojené pomocí AND, OR, XOR) pro kontrolu několika stavů zároveň.

Uživatel rozhodne jak přenášet data (tj. pomocí Ethernet UDP, Profinet nebo jako digitální OK/NOK signál), uloží tato nastavení jako kompletní sadu parametrů do paměti snímače SMART (nebo gapCONTROL) a odpojí snímač od počítače. Profily jsou pak analyzovány přímo v senzoru a PC již není potřeba.

Vaše žádost o: {product}
Please enter the result of the calculation below. This will avoid spam.
captcha
* Povinné informace
S vašimi údaji zacházíme důvěrně. Přečtěte si prosím naše prohlášení o ochraně osobních údajů.