Typické příklady použití

 

Detekce barev

Každé viditelný předmět vydává světlo, což je důvod, proč lze barvu použít k vyhodnocení objektů v automatizační technologii. Senzory ...

Mezera,vydutost, mezera mezi válci

Pokud jsou spojeny dva objekty, vždy zůstává mezera mezi nimi. Někdy musí mezera splňovat technické nebo vizuální požadavky, potom je třeba jí zkontrolovat ...

Odchylka, deformace, vlnitost

Pokud jsou objekty naloženy s určitou váhou nebo jsou volně stojící, objeví se vždy menší nebo větší deformace objektu. Měření ...

Otáčky, házivost komutátoru, mezera kompresoru a turbíny

Když se části otáčejí, může být jejich rychlost vždy měřena. Pro tento účel jsou obvykle vhodné snímače rychlosti, které jsou přímo ...

Polohování, rozpoznávání okrajů, naklopení, centrování

Různé části musí být často umístěny na určeném místě ve výrobních systémech nebo pro automatické pohyby. Tímto ...

Profil, kontura, povrch

Povrch nebo povrchový profil je často rozhodujícím faktorem při kontrole kvality. Pro tento účel se často používají laserové skenery Micro-Epsilon. ...

Průměr, excentricita, kruhovitost

Průměr objektu může být stanoven různými způsoby. Je-li známý střed objektu, stačí k měření pouze jeden snímač, jehož výsledek se ...

Rozměry, tolerance, rozpoznání dílů

Rozměry obvykle označují významné lineární rozměry objektu. Rozměry lze měřit různými způsoby. Za určitých okolností může jeden snímač ...

Stav hladiny

Úrovně plnění lze měřit přímo nebo nepřímo mnoha způsoby pomocí snímačů polohy. Pro kapaliny se obvykle používá konfokální ...

Měření teploty, teplota povrchu, inteligentní ruční pyrometr

Teplota je důležitým parametrem v mnoha procesech a musí se často měřit a hlídat. Bezkontaktní měření teploty pomocí infračerveného záření ...

Tloušťka pásu, plechu, fólie, gumy, izolantu, vrstvy nebo desky

Měření tloušťky pomocí snímačů vzdálenosti je široká aplikační oblast. V zásadě existují rozdíly mezi nedestruktivní ...

Vzdálenost

Měření vzdálenosti popisuje měření vzdálenosti mezi dvěma body. Tato vzdálenost je definována v měřicí technice vzdáleností snímače ...

Výška zdvihu

Výška zdvihu je faktor, který musí být měřen velmi často. Měření výšky zdvihu je nutné všude tam, kde automatické zvedací ...

Šířka

Šířka objektu je často důležitým aspektem pro řízení rozměrů. Šířka může být za určitých okolností interpretována ...

MICRO-EPSILON Czech Republic
Na Libuši 891
39165 Bechyně, Czech Republic
info@micro-epsilon.cz
+420 381 213 011
+420 381 211 060