Tloušťka olejového filmu

V případě spalovacích motorů tloušťka olejového filmu popisuje mezeru, a tudíž množství oleje mezi pístem a stěnou válce. Tato tloušťka může někdy představovat rozhodující faktor pro provozní stabilitu a životnost. Jelikož olejový film lze měřit pouze při chodu motoru, vyrábět snímače do takového prostředí a ještě najít prostor pro jejich instalaci je extrémně náročné. Tento problém řeší speciální miniaturní snímače Micro-Epsilon fungující na principu vířivých proudů. Nejmenší z nich má vnější průměr pouhých 2,4 mm a je zabudován přímo do stěny válce. Snímač měří vzdálenost k pístu nebo prostor, který může motorový olej promazat při každém zdvihu pístu.

Doporučená technologie senzorů

Snímače na principu vířivých proudů

MICRO-EPSILON Czech Republic
Na Libuši 891
39165 Bechyně, Czech Republic
info@micro-epsilon.cz
+420 381 213 011
+420 381 211 060