Monitorování hladiny kapalného hliníku

Pro vytvoření homogenního kokilového odlitku bez obsahu oxidu je nutné hladinu hliníku v otevřeném licím žlabu udržovat na konstantní úrovni s výkyvy maximálně 1 mm. Konstantní hladiny je dosaženo řízeným nakláněním licí pece. Aktuální výška hladiny je měřena a monitorována shora pomocí vzduchem chlazených snímačů fungujících na principu vířivých proudů. Podstatnou roli při takových měřeních hrají teplotně stabilní výstupní signál a vysoká provozní teplota tohoto typu snímačů.

MICRO-EPSILON Czech Republic
Na Libuši 891
39165 Bechyně, Czech Republic
info@micro-epsilon.cz
+420 381 213 011
+420 381 211 060