Měření výšky Petriho misek

V mikrobiologii se pro analýzu buněčných kultur používají tzv. agarové destičky. Výška agarové destičky by měla být co nejrovnoměrnější, protože představuje kritický faktor pro pozdější vyhodnocení buněčné kolonie, která je na destičce kultivována. Metrologická kontrola agarové destičky má během kultivace buněčných kolonií mimořádný význam. K těmto kontrolám se používá tříkanálová verze kapacitního měřicího systému capaNCDT6220.

MICRO-EPSILON Czech Republic
Na Libuši 891
39165 Bechyně, Czech Republic
info@micro-epsilon.cz
+420 381 213 011
+420 381 211 060