Mezera,vydutost, mezera mezi válci

Pokud jsou spojeny dva objekty, vždy zůstává mezera mezi nimi. Někdy musí mezera splňovat technické nebo vizuální požadavky, potom je třeba jí zkontrolovat s ohledem na velikost. Za předpokladu, že by se mezera měla měřit, tak laserové skenery řady scanCONTROL jsou pro to ideální. Tyto snímače mají laserovou linii a proto je vše snažší a pomocí SW vše změříte. Používají se i bodové laserové snímače (optoNCDT)pro přesné měření mezer ve stopě.

Měření polohy čelních skel

V případě automatické instalace skel hraje zásadní roli finální vzhled produktu. Vedle tvaru, stability, barvy a dalších faktorů finální ...

Zobrazit podrobnosti

Roztažnost těsnění hlavy válce

Speciálně zkonstruované snímače fungující na principu vířivých proudů jsou zabudovány přímo do skříně motoru, kde měří ...

Zobrazit podrobnosti

Speciální měření štěrbiny mezi válci kalandru

Kontinuální a konzistentní zpracování těsnicích materiálů vyžaduje nastavení štěrbiny mezi válci kalandru pomocí hydraulického ...

Zobrazit podrobnosti

Písty

Spalovací motory musí zvládat mimořádnou zátěž a současně mít dlouhou životnost. Pro splnění těchto požadavků jsou v motorech instalovány ...

Zobrazit podrobnosti

Sekundární pohyb pístu

Na životnosti motorů se výrazně podepisuje mimo jiné příčný pohyb pístu ve válci. Naše společnost vyvinula miniaturní snímače pracující ...

Zobrazit podrobnosti

Třídění krabů

Krabi jsou u zpracovatelů tříděni podle své velikosti. V třídírně je instalována jednotka pro přepravu krabů a válec s mezerou mezi 20 mm a 40 mm. ...

Zobrazit podrobnosti

Úvrať pístu

Nejvyšší bod pohybu válce je měřena z důvodu nastavení přesného bodu zapalování při vývoji motorů. Za tímto účelem ...

Zobrazit podrobnosti

Sekundární pohyb pístu a poloha pístního kroužku

Zlepšení konstrukce spalovacích motorů a analýzy škod se neobejdou bez měření tepelného a mechanického zatížení v motoru. ...

Zobrazit podrobnosti

Měření vzduchové mezery ve velkých elektromotorech

V případě velmi velkých elektromotorů (o průměru více než 10 m) je z důvodů nákladové efektivity a energetické účinnosti důležité ...

Zobrazit podrobnosti

Kontrola mezer v interiérech automobilů

V interiérech předních automobilových značek se často setkáváme s kombinacemi různých materiálů. Kupující dnes mají ...

Zobrazit podrobnosti

Přesné nastavení mezery v bubnových drtičích

Bubnové drtiče určené pro lomy dokáží během pouhé hodiny rozdrtit na požadovanou frakci až 3500 tun materiálu. K tomuto účelu vytváří ...

Zobrazit podrobnosti

Měření ložiskové mezery ve větrných turbínách

Historicky se mezery ložisek měřily klidovém stavu na základě taktilního principu měření. Z toho důvodu byly vyžadovány dlouhé inspekční intervaly, ...

Zobrazit podrobnosti

Kontrola kvality lisovacích nástrojů a matric pro tabletování

Na základě normy ISO 18084:2011 podléhají lisovací nástroje pro tabletování nepřetržité kontrole kvality. Kvůli jejich členité geometrii ...

Zobrazit podrobnosti

Snímače na principu vířivých proudů v tribologických zkušebnách

V tribologických zkušebních zařízeních společnosti ITR z německého Clausthalu jsou pro různé měřicí činnosti používány ...

Zobrazit podrobnosti

Detekce mezer na skle

K provádění určitých lékařských testů jsou nutné skleněné substráty. Během výroby křemíkových chipů se substrát ...

Zobrazit podrobnosti

Closed-loop gap control in magnetic bearings

A shaft weighing about 40kg is supported in magnetic bearings. A ferromagnetic shaft journal is suspended in a magnetic field which is excited by surrounding excitation coils. To regulate the gap ...

Zobrazit podrobnosti

Měření mezery spínacích kolíků

Při spuštění spínací operace v zařízení pro testování vačkových hřídelí je do rychlého pohybu uveden spínací ...

Zobrazit podrobnosti

Monitoring mazacích drážek v hydrostatických ložiscích

S hydrostatickými ložisky se můžeme setkat ve velkých zařízeních, jako jsou drtiče kamenů, teleskopické systémy atd. Monitoring mazací drážky ...

Zobrazit podrobnosti

Měření tloušťky olejového filmu ve spalovacích motorech

Mezi cíle vývojářů motorů patří minimalizace emisí a snížení spotřeby oleje. Pro dosažení těchto cílů je vedle dalších ...

Zobrazit podrobnosti

Měření při výrobě skleniček

Při výrobě skleniček se ke spojení stopky a pohárku používá plynový hořák. K jejich přesnému spojení je nutné měřit vzdálenost ...

Zobrazit podrobnosti

Detekce dynamiky rotoru turbodmychadla

Za účelem kontroly turbodmychadel v různých stavech zatížení jsou na zkušebních stolicích instalovány snímače polohy fungující ...

Zobrazit podrobnosti

Mazací mezera

Kluzná ložiska v motorech se používají k uložení klikové hřídele. Aby bylo minimalizováno opotřebení ložisek, je nutné dodržovat ...

Zobrazit podrobnosti

Analýza mezer v axiálních pístových čerpadlech

Až dosud nebyla měření mezer uvnitř čerpadel možná kvůli extrémním požadavkům. Snímače musí být odolné vůči vysokým rychlostem, ...

Zobrazit podrobnosti

Měření vzdálenosti mezi válci

In rolling operations of metals, plastics or other materials, the distance between the two rollers to one another or between the roller and the bearing surface is the decisive measure. For sensitive processes and high material accuracies, it is important to constantly check the gap so that possible waste is avoided. For this purpose, inductive contacting or non-contacting methods are suitable.

Zobrazit podrobnosti

Monitoring deformací formy při tlakovém lití hliníku

Monitoring tool deformation using inductive sensors based on eddy current enables high product quality combined with improved tool life and reduced rework. Usually, three to four eddyNCDT 3005 eddy current systems are used to ensure consistent gap monitoring.

Zobrazit podrobnosti

MICRO-EPSILON Czech Republic
Na Libuši 891
39165 Bechyně, Czech Republic
info@micro-epsilon.cz
+420 381 213 011
+420 381 211 060