Speciální měření štěrbiny mezi válci kalandru

Kontinuální a konzistentní zpracování těsnicích materiálů vyžaduje nastavení štěrbiny mezi válci kalandru pomocí hydraulického zařízení a její udržování v neměnném stavu. Z tohoto důvodu jsou horní a spodní válce na levé a pravé straně vybaveny ramenem a hliníkovým kroužkem sloužícím jako měřený předmět. Použití hliníkového kroužku předchází chybám způsobeným materiálem válce. Dva proti sobě umístěné snímače fungující na principu vířivých proudů měří z pevného referenčního bodu vzdálenost k hliníkovému kroužku. Štěrbinu mezi válci lze následně určit na základě obou vzdáleností.

MICRO-EPSILON Czech Republic
Na Libuši 891
39165 Bechyně, Czech Republic
info@micro-epsilon.cz
+420 381 213 011
+420 381 211 060