Vypouštění satelitů do vesmíru

Pro zajištění bezproblémového vypuštění satelitu z rakety Areane je nutné, aby byl čelní kužel společně s bočním pláštěm oddělen od hlavní rakety těsně před uvolněním satelitu. Sílu pro oddělení čelního kužele a bočního pláště vytváří souběžná a řízená aktivace řady předpjatých pružin. Je naprosto nezbytné, aby se uvedená část od hlavní rakety oddělila dokonale lineárním pohybem, protože v opačném případě může dojít k poškození satelitu. Pohyb při oddělení je řízen 3 lankovými snímači, které jsou instalovány na nosné raketě.

Doporučená technologie senzorů

Lankové snímače

MICRO-EPSILON Czech Republic
Na Libuši 891
39165 Bechyně, Czech Republic
info@micro-epsilon.cz
+420 381 213 011
+420 381 211 060